Gå til indhold

Fremblik

FOTO:JØRGEN SCHYTTE

4.-22. SEPTEMBER
FOTOUDSTILLINGEN RWANDA VISER TÆNDER

Den ugandiske fotograf Jjumba Martin har sammen med Tandsundhed Uden Grænser udformet et anderledes u-landsprojekt, der skal sætte fokus på tænder og tandhygiejne i Rwanda. I Rwanda har man nemlig kun 23 tandlæger til 11,7 millioner indbyggere. På udstillingen får du et indblik i de tiltag, som Tandsundhed Uden Grænser og SOS Children’s Villages Rwanda har indført for at bekæmpe tandsygdomme og dårlig hygiejne. Udstillingen vises sted i VerdensKulturCentret.

16. SEPTEMBER
INTERNATIONAL DAG FOR BEVARELSE AF OZONLAGET

FN’s dag for beskyttelse af ozonlaget markerer datoen for Montrealprotokollen, som forbyder produktion og udslip af ozonnedbrydende stoffer. Derudover sætter dagen fokus på den internationale indsats imod ozonskadelige stoffer samt regeringssamarbejdet på tværs af grænser.

16. SEPTEMBER
SEMINAR: BEST PRACTICES – WAY FORWARD

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi inviterer til et seminar om vedvarende energi i blandt andet Uganda, Tanzania, Mali, Senegal og Burkina Faso. På seminaret kan du få det seneste nye inden for bæredygtig energi og høre om erfaringer fra udviklingslandene. Mere infor mation om seminaret og tilmelding finder du på hjemmesiden for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

FOTO:JJUMBA MARTIN

21. SEPTEMBER
INTERNATIONAL KONFERENCE FOR TROPISK TRÆ

European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC) afholder i Århus en konference under navnet Sustainably sourced tropical timber – selling a positive story, der sætter fokus på tropisk træ og dets omdømme på markedet. Konferencen er målrettet alle, der arbejder med tropisk træ eller en bæredygtig udvikling af tømmermarkedet. I den forbindelse vil der være mulighed for at diskutere udfordringer, dele viden og gode erfaringer med kolleger fra hele Europa.

28. SEP -11. OKT
PIGER PÅ LÆRREDET

Som en del CPH PIX vil spillefilmsfestivallen og Red Barnet i anledning af FN’s Internationale Pigedag den 11. oktober have særligt fokus på vigtigheden af at give piger verden over en stemme. Derfor viser festivallen på dagen film med seje, skrøbelige og eftertænksomme piger i hovedrollerne, som hele familien kan få glæde af. Red Barnet fortælle om, hvordan organisationen hjælper børn på flugt fra krig og arbejder for at bekæmpe seksuelle overgreb.

Annonce: Ranum Efterskole College (www.ranumefterskole.dk)
Top

Denne side er artikel 26 af 26 til publikationen "Udvikling nr. 3 · 2017 · September".
Version nr. 1.0 af 14-09-2017
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/udvikling_0317/index.html