Gå til indhold

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018

Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2018-2021

Resumé

Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden 2030, hviler på en bred politisk aftale, der blev indgået i januar 2017. Strategiens fire sigtelinjer udgør den samlende ramme for regeringens finansielle prioritering af udviklingsbistanden i 2018. Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018 er anden del af udmøntningen af Verden 2030, første skridt blev taget med finansloven for 2017.

Danmark har siden 1978 levet op FN’s målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det gør vi også fremover.

Finanslovsforslaget 2018 prioriterer Danmarks udviklingssamarbejde i sammenhæng med de nye verdensmål. Regeringen lægger på finansloven 2018 navnlig op til at 1) øge indsatser for at forbedre situationen i nærområder til krig og konflikt, blandt andet gennem langt bedre sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, 2) styrke fokus på migration inklusiv tilbagetagelse af udviklingslandes egne statsborgere uden lovligt ophold i Danmark, 3) øge udviklingsfinansiering til særligt vækst og beskæftigelse ved at mobilisere og katalysere privat kapital og bringe danske virksomheder, investorer samt danske løsninger, viden og innovation i spil, 4) investere det største beløb nogensinde afsat på finansloven gennem multilaterale indsatser for kvinder og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Dertil kommer unge, hvor regeringen vil prioritere unges adgang til uddannelse, sundhed og jobs samt styrke unges deltagelse og indflydelse i samfundet, så de unge kan se fremtidsperspektiver i deres hjemland.

Indhold

Udviklingspolitiske prioriteter 2018

Fred, sikkerhed og beskyttelse

Migration og tilbagetagelse

Inklusiv, bæredygtig vækst

Værdier – demokrati, menneskerettigheder og ligestilling

Tabeller

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
DK-1448 København K
Telefon: +45 33 92 00 00
Telefax: +45 35 44 62 01
um@um.dk
www.um.dk

Top

Denne side er forsiden til publikationen "Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2018 – Plan for udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2018-2021".
Version nr. 1.0 af 08-09-2017
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/regeringens_udviklingspolitiske_prioriteter_2018/index.html