Gå til indhold

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2017

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2017-2020

Resumé

Regeringen har fremlagt et udkast til Danmarks udviklingspoliske og humanitære strategi. Strategien tager afsæt i varetagelsen af Danmarks interesser og udviklingspolitiske prioriteter og sætter dem i relation til de nye verdensmål, der udgør den nye ramme for internationalt udviklingssamarbejde frem mod 2030.

Regeringen ser finanslovsforslaget for 2017 som et første skridt til at udmønte udkastet til en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi, der – efter sin vedtagelse – vil kunne slå yderligere igennem over de kommende års finanslove.

Danmark har siden 1978 levet op FN’s målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det gør vi også fremover.

Finanslovsforslaget 2017 prioriterer Danmarks udviklingssamarbejde i sammenhæng med de nye verdensmål. Regeringen lægger på finansloven 2017 navnlig op til at 1) forbedre situationen i nærområder til krig og konflikt blandt andet gennem langt bedre sammenhæng mellem humanitære indsatser og udviklingssamarbejdet, 2) styrke fokus på migration inklusiv tilbagetagelse af udviklingslandes egne statsborgere, 3) øge udviklingsfinansiering til særligt vækst og beskæftigelse, ved at mobilisere og katalysere privat kapital og bringe danske virksomheder, investorer samt danske løsninger i spil. Samtidig 4) fastholdes et stærkt fokus på navnlig at fremme kvinder og pigers rettigheder og ligestilling.

Indhold

Udviklingspolitiske prioriteter 2017

Sikkerhed og udvikling – Fred, stabilitet og beskyttelse

Migration og udvikling

Inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling

Frihed og udvikling – demokrati, menneskerettigheder og ligestilling

Tabeller

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
DK-1448 København K
Telefon: +45 33 92 00 00
Telefax: +45 35 44 62 01
um@um.dk
www.um.dk

Top

Denne side er forsiden til publikationen "Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2017 – Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2017-2020".
Version nr. 1.0 af 15-09-2016
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/regeringens_udviklingspolitiske_prioriteter_2017/index.html