Gå til indhold

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2014-2017

2012/13 : 37

Resumé

Regeringen fremlægger her sine udviklingspolitiske prioriteter for årene 2014-2017. Med denne prioritering af udviklingsbistanden videreføres udmøntningen af strategien for Danmarks udviklingssamarbejde (2012), ”Retten til et bedre liv”.

Den overordnede målsætning med Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Det skal ske inden for de fire strategiske prioritetsområder: Menneskerettigheder og demokrati, grøn vækst, sociale fremskridt og stabilitet og beskyttelse.

De udviklingspolitiske prioriteter for 2014-2017 lægger særligt vægt på grøn vækst og bæredygtig udvikling. Økonomisk vækst er en nødvendighed i kampen for fattigdomsbekæmpelse. Væksten skal være bæredygtig og inklusiv, være baseret på øget produktivitet og føre til jobskabelse. Samtidig vil regeringen arbejde for større samspil mellem udviklingsbistanden og handel og investeringer til gavn for både udviklingslande og danske virksomheder. Derudover vil Danmark styrke sit multilaterale arbejde, fortsætte sit store engagement i skrøbelige stater og indgå udviklingskontakter med fokus på bl.a. bekæmpelse af korruption.

Indhold

Grøn vækst til gavn for alle

De udviklingspolitiske prioriteter

Tabeller

Vil du vide mere

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
DK-1448 København K
Telefon: +45 33 92 00 00
Telefax: +45 35 44 62 01
um@um.dk
www.um.dk

Top

Denne side er kapitel forsiden til publikationen "Regeringens udviklingspolitiske prioriteter – Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2014-2017".
Version nr. 1.0 af 25-11-2015
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/regeringens_prioriteter_2014_2017/index.html