BHUTAN – DANMARK PARTNERSKAB

Resumé: Strategi for Udviklingssamarbejdet 2008-2013

Det overordnede mål med samarbejdet med Bhutan er fortsat at bekæmpe fattigdommen ved at fremme bæredygtig økonomisk udvikling, miljø og byudvikling samt god regeringsførelse. Derudover ydes der støtte i forbindelse med Programmet for Blandede Kreditter, Offentlig-Privat Partnerskabsfaciliteten og Business-til-business programmet.

Al dansk bistand kanaliseres gennem det bhutanesiske Finans-ministerium og er dermed helt integreret i det nationale budget. Danmark har som en af de største donorer bidraget til væsentlige forbedringer i det bhutanesiske samfund, herunder et fald i andelen af befolkningen der lever under fattigdomsgrænsen.

Baseret på den positive makroøkonomiske udvikling i Bhutan forventes den danske bistand gradvist udfaset efter 2013. Bhutan vil dermed i de kommende år fortsat være et programsamarbejdsland for dansk udviklingsbistand. Landet har fortsat behov for bistand til at understøtte udviklingsmæssige udfordringer, herunder regeringens fortsatte engagement og stærke indenrigspolitiske fokus på at bekæmpe fattigdommen, opfyldelse af 2015-målene og udviklingen af demokratiet.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


DANMARKS UDVIKLINGSPOLITIK
BHUTAN SOM PROGRAMSAMARBEJDSLAND
FATTIGDOM OG UDVIKLING
RAMME FOR DANSKBHUTANESISK SAMARBEJDE 2008-2013
STRATEGISK FOKUS PÅ PRIORITEREDE SEKTORER OG TVÆRGÅENDE EMNER
SEKTORFORDELING AF DANSK UDVIKLINGSBISTAND
DONORHARMONISERING OG TILPASNING TIL BHUTANS NATIONALE SYSTEMER
FORUDSÆTNINGER, FORPLIGTELSER OG RISIKOFAKTORER
SEKTORAKTIVITETER FOR DANSK-BHUTANESISK SAMARBEJDE 2008-2013
ANDEN BILATERAL BISTAND
OVERVÅGNING OG EVALUERING AF LANDEPROGRAMMET


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "BHUTAN – DANMARK PARTNERSKAB".
Version nr. 1.0 af 13-03-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9291/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk