DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008

Afrapportering 2008

Danmark har i 2008 bidraget væsentligt både militært og civilt til den samlede indsats under det britisk-ledede indsats i provinsen. Der er i 2008 etableret en sikkerhedssituation, der muliggør begrænset udvikling og genopbygning flere steder i provinsen samt kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker.

Genopbygningsindsatsen har været koncentreret inden for uddannelse, forbedrede levevilkår og narkotikabekæmpelse. Udfordringerne i provinsen er fortsat massive.

Helmand-provinsen er fortsat kendetegnet ved en svagt funderet provinsregering med et dårligt udviklet administrativt system. Guvernør Mangals fokus på bedre regeringsførelse, forbedrede levevilkår, uddannelse for alle og bekæmpelse af narkotikaøkonomien har dog resulteret i fremskridt i 2008.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


INDLEDNING
DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008
SITUATIONEN I HELMAND
DEN DANSKE INDSATS I PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM LASKHAR GAH
DEN DANSKE SIKKERHEDS- OG STABILISERINGSINDSATS
DET KONKRETE CIVIL-MILITÆRE SAMARBEJDE OM GENOPBYGNINGSINDSATSEN
BISTANDSINDSATSEN
AFRAPPORTERING PÅ BENCHMARKS FOR 2008


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Denmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2008".
Version nr. 1.0 af 20-02-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9253/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk