DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009

Helmand-planen 2009

Helmand-planen redegør for målsætningerne for den samlede danske politiske, militære og civile indsats i 2009. Indsatsen bygger på en integreret tilgang, hvor den militære indsats understøtter genopbygnings- og udviklingsinitiativerne og vice versa.

Formålet med den danske indsats i Helmand i 2009 er fortsat at bidrage til national, regional og global sikkerhed samt til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.

I 2009 vil det danske troppebidrag kunne hæves til 750, hvis opgaver vil variere fra sikrings- og eskorteopgaver til stabiliseringsoperationer, herunder egentlige kampopgaver samt kapacitetsopbygning. Genopbygningsindsatsen vil være koncentreret inden for uddannelse, forbedrede levevilkår og narkotikabekæmpelse. Den danske indsats i Helmand sker i tæt samarbejde med de afghanske myndigheder samt Storbritannien og andre internationale samarbejdspartnere.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


INDLEDNING
RAMMERNE FOR INDSATSEN I 2009
DEN DANSKE INDSATS I PROVINCIAL RECONSTRUCTION TEAM (PRT) LASHKAR GAHH
SITUATIONEN I HELMAND OG FORVENTNINGER TIL 2009
DANSKE INDSATSOMRÅDER I 2009
MÅLSÆTNINGER OG BENCHMARKS FOR 2009


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Denmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009".
Version nr. 1.0 af 20-02-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9252/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk