DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012

Afrapportering 2008

Regeringen lancerede i sommeren 2008 en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan frem til 2012. Dette er den første afrapportering på strategiens gennemførelse.

Den danske indsats har i 2008 tilsigtet at bidrage til national, regional og global sikkerhed samt til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.

Bl.a. på baggrund af et ønske om at øge effekten af den danske indsats, har det danske troppebidrag siden midten af 2008 været koncentreret i Helmand-provinsen. Samtidig er ca. 15 pct. af den samlede danske udviklingsbistand til Afghanistan på 355 mio. kr. i 2008 blevet brugt i Helmand.

Den danske indsats har i 2008 været koncentreret inden for sikkerhed, statsopbygning, uddannelse, forbedrede levevilkår samt humanitær bistand og støtte til NGO’er. Danmark har i 2008 arbejdet for demokrati, retsstatsprincipper, menneskerettigheder og korruptionsbekæmpelse i Afghanistan.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


INDLEDNING
SITUATIONEN I AFGHANISTAN
STATUS FOR DE DANSKE INDSATSOMRÅDER
2009: VÆSENTLIGSTE DANSKE INDSATSER OG STØRSTE UDFORDRINGER


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Denmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 19-02-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9251/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk