CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN

Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene

Den opdaterede Civilsamfundsstrategi vedrører Udenrigsministeriets bistand gennem de danske civilsamfundsorganisationer samt den bilaterale statslige bistand direkte til organisationer i modtagerlandene.

Det overordnede formål med den opdaterede Civilsamfundsstrategi er at sikre en effektiv og relevant støtte fra de danske myndigheder til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene. Strategien lægger vægt på støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer og fremme af fortalervirksomhed. Støtte til serviceydelser kan ikke stå alene, men bør forbindes med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

Opdateringen forholder sig især til de seneste års internationale bistandsmålsætninger, herunder 2015 målene og Paris-erklæringen om harmonisering i bistandssamarbejdet. Derudover uddybes strategien i forhold til de særlige vilkår, der findes i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund. Endelig inkluderer strategien nye, mere fleksible samarbejdsformer med organisationerne.


Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:

Forord
Indledning
1. Målsætninger for dansk støtte
2. Nye udfordringer for civilsamfundet
3. Civilsamfundets roller i udviklingssamarbejdet
4. Grundlæggende operationelle principper
5. Samarbejdsformer
6. Folkelig forankring og oplysningsarbejdet
7. Strategiens udmøntning


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN".
Version nr. 1.0 af 18-12-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9217/index.htm

Til top
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9217/index.htm