Kolofon

Titel:
CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN

Undertitel:
Strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene

Resume:
Den opdaterede Civilsamfundsstrategi vedrører Udenrigsministeriets bistand gennem de danske civilsamfundsorganisationer samt den bilaterale statslige bistand direkte til organisationer i modtagerlandene.

Det overordnede formål med den opdaterede Civilsamfundsstrategi er at sikre en effektiv og relevant støtte fra de danske myndigheder til civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene. Strategien lægger vægt på støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer og fremme af fortalervirksomhed. Støtte til serviceydelser kan ikke stå alene, men bør forbindes med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

Opdateringen forholder sig især til de seneste års internationale bistandsmålsætninger, herunder 2015 målene og Paris-erklæringen om harmonisering i bistandssamarbejdet. Derudover uddybes strategien i forhold til de særlige vilkår, der findes i skrøbelige situationer og stater med særligt svage civilsamfund. Endelig inkluderer strategien nye, mere fleksible samarbejdsformer med organisationerne.

Udgiver:
Udenrigsministeriet, Danida

Ansvarlig institution:
Udenrigsministeriet, Danida

Forfatter:
Udenrigsministeriet, Danida

Andre bidragydere:
Schultz Grafisk (Design, tryk og elektronisk udgave), Klaus Holsting/Danida (Foto), Jørgen Schytte/Danida (Foto), Mikkel Østergaard/Danida (Foto), Barat Ali Batoor/DACAAR (Foto)

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.netpublikationer.dk/um/9217/index.htm

ISBN nr:
978-87-7087-000-9

Digital ISBN nr:
978-87-7087-001-6

Version:
1.0

Versionsdato:
18-12-2008

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
NGO, Civilsamfund, Udvikling, Fattigdomsbekæmpelse, Kapacitetsopbygning, Fortalervirksomhed, Bistand, Paris erklæringen, Skrøbelige stater og situationer

Copyright:
Udenrigsministeriet, Danida
Denne side er kolofonen til publikationen "CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN".
Version nr. 1.0 af 18-12-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/9217/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk
| Til top | Print