DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012

Regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012

Publikationen er regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan for årene 2008-2012. Strategien er udarbejdet af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i fællesskab, og redegør for den integrerede danske politiske, militære og civile indsats i landet.

Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.


Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


1 Indledning
2 Overordnede rammer for indsatsen 
3 Sikkerhed
4 Genopbygning og udvikling
5  Behovet for en integreret indsats
6 Danmarks indsats 2008-2012: Strategiske overvejelser 
7 Danmarks indsats 2008-2012: Indsatsområderne 
8 Kommunikation
9 Monitorering, rapportering og tilpasning


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 21-07-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk