Kolofon

Titel:
DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012

Undertitel:
Regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan 2008-2012

Resume:
Publikationen er regeringens strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan for årene 2008-2012. Strategien er udarbejdet af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet i fællesskab, og redegør for den integrerede danske politiske, militære og civile indsats i landet.

Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder.

Udgiver:
Udenrigsministeriet

Ansvarlig institution:
Udenrigsministeriet

Forfatter:
Udenrigsministeriet

Andre bidragydere:
Schultz Grafisk: elektronisk udgave; Franz-Michael Skjold Mellbin: foto; Forsvarsministeriet: foto;

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

ISBN nr:
978-87-7667-978-1

Digital ISBN nr:
978-87-7667-979-8

Version:
1.0

Versionsdato:
21-07-2008

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
Afghanistan, udvikling, militær, forsvar, politik, kabul, helmand, narkotikabekæmpelse, kommunikation, genopbygning, den danske indsats i afghanistan, 2008, 2012, demokrati, menneskerettigheder, sikkerhed, terror

Copyright:
Udenrigsministeriet
Denne side er kolofonen til publikationen "DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012".
Version nr. 1.0 af 21-07-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk
| Til top | Print