Kolofon

Titel:
Udvikling

Undertitel:
Marts Nr. 02/2008

Udgiver:
Udenrigsministeriet

Ansvarlig institution:
Udenrigsministeriet

Forfatter:
Stefan Katic (Redaktør), Morten Østervang (Journalist), Signe Hauerberg Damkjær (Journalistpraktikant), Eva Egesborg Hansen (Ansvarshavende iflg. presseloven)

Andre bidragydere:
Schultz Grafisk (Elektronisk udgave), 1508 A/S (Design, layout og illustration), Skive Folkeblad (Tryk)

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.netpublikationer.dk/um/8718/index.htm

ISBN nr:
978-87-7667-886-9

Digital ISBN nr:
978-87-7667-887-6

ISSN nr:
0106-0570

Version:
1.0

Versionsdato:
07-03-2008

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Copyright:
Udenrigsministeriet

Noter og andre oplysninger:
Artikler i Udvikling udtrykker ikke nødvendigvis Udenrigsministeriets synspunkter
Denne side er kolofonen til publikationen "Udvikling".
Version nr. 1.0 af 07-03-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8718/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk
| Til top | Print