DEBAT

DET GÅR UFATTELIGT SKIDT I AFRIKA

I Afrika er de fattige blevet fattigere, væksten kan ikke holde trit med befolkningstallet og arbejdsløsheden vokser. Det går nærmest ufattelig skidt, skriver civiløkonom Steen Larsen, der er vokset op i Kenya.

Af Steen Larsen

Undertiden hører man glædesbudskabet: Det går ufatteligt godt i Afrika. En lang række lande oplever stærk økonomisk vækst. Budskabet blev for nylig gentaget med fuld musik i Politiken (17.02.08) i en artikel med overskriften ’Kontinent i fremgang. Det går nærmest ufatteligt godt i Afrika’ fremturer journalisten Jesper Strudsholm i fuld alvor med, at det slet ikke er så slemt i Afrika, som vi går og tror. Nej, tværtimod, så ser det temmelig lyst ud. Dette underbygges med diverse økonomiske statistikker fra Verdensbanken og IMF og nogle besynderlige klassificeringer fra Freedom House om graden af ’frihed’ i de forskellige lande.

At det skulle gå ’ufatteligt godt’ skriger til himlen for set over en bred afrikansk kam, så ved vi, at væksten i økonomierne knap kan holde trit med væksten i befolkningstallet, at de fattige er blevet fattigere, at antallet af fattige og arbejdsløse er blevet væsentligt større, at de voksende krav til infrastruktur, sundhedsvæsen, uddannelsessystem vand- og el-forsyning med mere ikke kan imødekommes, at der er mangel på god dyrkbar jord, og at en ansvarsløs politisk klasse tilgodeser sit eget velbefindende frem for befolkningens basale krav. Osv.

Mini-økonomier

Og så er der en vigtig faktor, som alt for sjældent optræder i debatten. Den har sin rod i de enkelte landes økonomier - eller burde man snarere sige: Mangel på økonomi! Fx har Kenya en relativt veludviklet økonomi og betragtes blandt andet som det økonomiske lokomotiv i den østafrikanske region. Men hvor stor er økonomien egentlig? Ifølge tal fra Verdensbanken var Kenyas BNP i 2006 på ca. 120 milliarder kroner. Til sammenligning er Danmarks BNP på ca. 1.600 milliarder kroner (men på hele 2.400 milliarder når import/ eksport medtages). Det vil sige, at vores lille land har et BNP, der er ca. 13 gange større end Kenyas. Kenya har derimod en befolkning, som er syv gange større og et landeareal, som er 13 gange større end vores. De skæve forhold fortæller stort set hele historien: For hvad kan man egentlig forvente af livsbetingelser for 36 millioner kenyanere, når økonomien er mindre end nogle af de danske regioners?

Otte franskbrød – til nogle

Og så et lille tankeeksperiment: Hvis nu Kenyas økonomi vokser med de – i Verdensbankens øjne – imponerende fem pct. om året, så svarer det til en vækst på cirka seks mia. kroner. Fordelt på 36 millioner munde giver det en gennemsnitlig vækst på ca. 166 kroner per person! Det svarer til otte franskbrød fra bageren – under udsalget sidst på dagen.

I øvrigt er en gennemsnitsbetragtning misvisende, for stigningen kommer typisk kun de få, som har i forvejen, til gode. Flertallet må nøjes med krummerne … fra de otte franskbrød – pr. år!

“Hvis Kenyas økonomi vokser med fem pct. om året, svarer det til en vækst på cirka seks mia. kr. Fordelt på 36 millioner munde giver det gennemsnitlig vækst på ca. 166 . person! Det svarer til franskbrød fra bageren – udsalget sidst på dagen.

Dette mønster gentager sig i flertallet af de afrikanske lande. Og så er det store spørgsmål, om man virkelig kan kalde en gennemsnitlig årlig vækst på ca.166 kr. pr. person – eller selv tilsvarende vækster over en lang række år, for ’nærmest ufatteligt god’ som fremstillet af Jesper Strudsholm? Svaret er, at det ikke er spor godt. Tværtimod så er det nærmest ufatteligt skidt, og at kalde det for det førstnævnte er nærmest ufatteligt naivt, og ja, nærmest ufatteligt.

Steen Larsen er uddannet civiløkonom og driver et konsulentfirma med speciale i projektstyring i det østlige of sydlige Afrika. Han er vokset op i Kenya og har tilbragt det meste af sit arbejdsliv der.
steen.skovgaard.larsen@gmail.com

SIG DIN MENING!

Udvikling modtager meget gerne debatindlæg om globale forhold eller udviklingsbistand.

Indlægget må gerne være kort – fx 2.000 anslag. Vi modtager også gerne længere indlæg, men her er konkurrencen om pladsen større. Indlægget sendes til

avisen@um.dk

Vi glæder os til at høre din mening!

Med venlige hilsener
Redaktionen, Udvikling


VIL DU LAVE MINIFILM I DEN 3. VERDEN?

Illustration: Filmrulle

Danidas Oplysningsudvalg har hvert år siden 2002 uddelt rejselegater til studerende med opfordring til at lave en 12-minutters dokumentarfilm om den 3. verden med en original vinkel - langt væk fra de stereotyper vi alt for ofte konfronteres med.

Ansøgningsfristen for Danidas Verdensbilledlegat 2008 er 2. april!

Læs mere på http://www.3world.dk
Denne side er kapitel 11 af 13 til publikationen "Udvikling".
Version nr. 1.0 af 07-03-2008
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8718/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk