Når katastrofen rammer – og Danmark hjælper

Denne pjece fortæller om den danske katastrofebistand til nødlidende efter natur- og menneskeskabte katastrofer i udviklingslandene – umiddelbart efter at en sådan krise er indtruffet. Danmark har tradition for at hjælpe andre lande i nød og har en “Strategi for Danmarks humanitære bistand”. Denne humanitære bistand er i sin kerne rettet mod at imødekomme de nødlidendes grundlæggende behov for hjælp og beskyttelse.

Formålet med den humanitære indsats er først og fremmest at redde liv og reducere menneskelig lidelse. Danmarks humanitære bistand bidrager til at skabe forudsætningerne for, at mennesker, som er på flugt fra katastrofer og krige, kan finde beskyttelse og sikkerhed i nærområdet, tættest muligt på deres hjem.

Pjecen beskriver de mange danske aktører, der står parat til med kort varsel at rykke ud til en hvilken som helst plet på jordkloden for at levere en hurtig og livsvigtig indsats. Desuden belyser pjecen de principper, som den danske katastrofeindsats ydes efter, og de muligheder, vi har for at hjælpe.




Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


Når katastrofen rammer – og Danmark hjælper
Hvad hjælper vi så med – og hvordan gør vi det?
Hjælp i god tid redder menneskeliv
Hjemmesider


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Når katastrofen rammer – og Danmark hjælper".
Version nr. 1.0 af 11-12-2007
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8562/index.htm

 

 
 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk