DANMARK I ASIEN

- EN PRIORITERING AF FREMTIDEN

Danmark i Asien – en prioritering af fremtiden er regeringens samlede bud på, hvordan Danmarks position i Asien kan styrkes. Strategien udgør en konkret opfølgning på Regeringens Globaliseringsstrategi og Udenrigsministeriets Globaliseringsanalyse fra 2006. Skal Danmark klare sig godt i globaliseringen, skal vi alle blive bedre til at udnytte de muligheder Asien byder på. Det handler om at fremtidssikre vores velfærd. Asien rummer ikke kun store muligheder for dansk erhvervsliv i form og eksport og investeringer, men også nye muligheder for samarbejde indenfor forskning, uddannelse og kultur. Skal det lykkes at markere Danmark stærkere i Asien, er det afgørende at sikre et stærkt og innovativt samspil mellem alle aktører i Danmark. Og det er Asienstrategiens sigte.

Asienstrategien er udarbejdet af Udenrigsministeriet i tæt konsultation med andre ressortministerier og med input fra en bred kreds af danske ressourcepersoner, som i kraft af deres organisatoriske tilknytningsforhold eller personlige viden har afgørende interesser og/eller indsigt i asiatiske forhold. Strategien omfatter både erhvervsøkonomiske, forskningsmæssige, kulturelle, miljømæssige samt bistands- og bredere udenrigspolitiske aspekter af samarbejdet med Asien.


Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:

Forord
Velkommen til Asiens århundrede
DEL I: De nye økonomiske muligheders kontinent
DEL II: Hvad Danmark vil, kan og skal i Asien


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "DANMARK I ASIEN".

Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/8260/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk