Danmarks udviklingsbistand til Tanzania 2007-2011

Dansk bistand inden for rammerne af den fælles landestrategi i Tanzania

Fra 2007 vil Danmarks udviklingsbistand til Tanzania blive ydet som en integreret del af en landestrategi, der er fælles for alle donorer i Tanzania. Den danske støtte til gennemførelsen af den fælles landestrategi vil i perioden 2007-2011 fokusere på fire hovedområder:

  • Et dynamisk erhvervsliv.
  • Den almene sundhedstilstand.
  • Forvaltning af naturresurserne.
  • Budgetstøtte, der går direkte til Tanzanias finansministerium og er med til at finansiere landets fattigdomsstrategi.

Der vil desuden blive ydet støtte til:

  • Demokrati og god regeringsførelse.
  • Den offentlige forvaltning.
  • Samarbejde mellem tanzaniske og danske virksomheder.
  • Flygtninge og de lokalsamfund, der huser dem.

Som en del af aftalen mellem donorerne om en skarpere arbejdsdeling er det besluttet, at den danske bistand til bygning og vedligeholdelse af veje og til udvikling af landbrug ophører ved udløbet af de igangværende aktiviteter.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:

TANZANIA – FAKTA OM LANDET
OVERSIGT
LANDEPROGRAMMET
FATTIGDOMSSTRATEGI – BUDGETSTØTTE
ERHVERVSSEKTORPROGRAM
SUNDHEDSSEKTORPROGRAM
MILJØSEKTORPROGRAM
TVÆRGÅENDE PROGRAMMER
NÆROMRÅDEINDSATS
BUSINESS-TO-BUSINESS-PROGRAM
NYE BISTANDSMÅDER
FÆLLES BISTANDSSTRATEGI
FÆLLES PROGRAMDOKUMENT
HANDLINGSPLAN MED MONITORERING
TYPER RISICI FOR BISTANDEN
STRATEGI – EN LEVENDE PROCES
DE TRE BISTANDSDOKUMENTER


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Danmarks udviklingsbistand til Tanzania 2007-2011".
Version nr. 1.0 af 08-05-2007
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/7859/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk