Somalia

Vandprogram i Somaliland


Vandprogram i Somaliland

2003 - 2006

Akt 157 * 28/05 2003 * 15,00 mio. kr.

UNICEF

Bevilling 15,00 mio. kr. , forbrugt 7,33 mio. kr.

Status: Projektets formål er at styrke Somalilands administrative kapacitet i en omstrukturering af landets vandsektor og at udvikle byen Erigavos vandforsyning, ligesom projektet vil hjælpe andre byer til forbedret vandforsyning. Ministeriet for Vand- og Mineralresourcer har med bistand fra UNICEF udarbejdet et forslag til regulativer for vandsektoren samt en overordnet vandstrategi for Somaliland.

Projektet i Erigavo er næsten afsluttet. Hygiejnekampagner er gennemført, og en stor del af konstruktionsarbejdet er færdigt. Træning er gennemført for pumpeoperatører. Myndighederne har indledt forhandlinger med private firmaer om fremtidig drift og vedligeholdelse af systemet.

Man er nu i færd med at identificere yderligere byområder mhp. at forbedre vandforsyningen. Fokus er på udvælgelse af områder, der er påvirket af betydelig tilstrømning af internt fordrevne og tilbagevendende flygtninge.

Fremdriften i projektet har været langsommere end forventet. Det skyldes primært, at UNICEF måtte trække internationalt personale ud af Somaliland i en længere periode efter en række mord på internationale udviklings- og nødhjælpsarbejdere. Endvidere har konflikten mellem Puntland og Somaliland i lange perioder ført til, at UNICEF ikke har kunnet operere i Erigavo.

HUM * 46.Somalia.5.b.3., Igangværende
Denne side er kapitel 139 af 190 til publikationen "Danidas Årsberetning 04".
Version 1.0
Publikationen findes på adressen:
http://www.netpublikationer.dk/um/5479/index.htm

 

 
 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk  
 

 

 

 

lassa