Kaukasus Region

Rehabiliteringsprogrammer for flygtninge og internt fordrevne i det sydlige Kaukasus


Rehabiliteringsprogrammer for flygtninge og internt fordrevne i det sydlige Kaukasus

2003 - 2006

Akt 18 * 05/11 2003 * 11,50 mio. kr.

Dansk Flygtningehjælp

Bevilling 11,50 mio. kr. , forbrugt 7,60 mio. kr.

Status: Programmet viderefører tidligere programmer i Aserbajdsjan og Georgien til afhjælpning af de humanitære konsekvenser af de fastlåste konflikter mellem Aserbajdsjan og Armenien omkring Nagorny Karabakh samt mellem Georgien og løsrivelsesrepublikken Abkhasien. På grundlag af samarbejde med lokale organisationer, støtte til selvhjælp og mikro-finansering tilstræbes en aktivering af svagere grupper, der fortsat er indkvarteret i lejre og på kollektive centre. De tidligere programmer har bidraget til at mobilisere og styrke omkring 40.000 mennesker samt en række lokale organisationer. Udfordringen er nu at konsolidere de opnåede resultater.

I løbet af 2004 har programmet indenfor de tre programområder gennemført følgende: Social rehabiliteringsprogrammet har i samarbejde med dets 3 partnere involveret 25.000 personer fra 85 lokalområder og 200 lokalgrupper. 1200 personer har aktivt bidraget til at identificere, udvikle og implementere samfundsinitiativer. 24 grupper med 150 repræsentanter fra særligt sårbare familier har modtaget et lån til igangsættelse af mindre virksomheder. Civilsamfundsprogrammet: Det tidligere NGO hus er videreført af 3 lokale NGO initiativgrupper bestående af repræsentanter fra 23 lokale NGO’er. Initiativgrupperne har med fokus på at fremme viden om, koordinering samt samarbejde indenfor sundhed, uddannelse og internt fordrevne områderne i perioden afholdt 27 offentlige møder med 800 repræsentanter fra lokal samfundene. Mikro-finansering programmet har i samarbejde med dets 9 lokale partnere videreudviklet konsolideringsplanerne for videreførelse af programmet finansielle aktiviteter. Personale og bestyrelsesmedlemmer i samtlige organisationer er blevet trænet til at kunne varetage deres respektive opgaver. Fra de revolverende midler er der i løbet af året udbetalt lån på 2,4 mio. kr. til programmets partnere. I 2004 er 1555 klienter støtter med lån, hvoraf 905 nye job er blevet etableret og 931 job bevaret. 60% af klienterne er kvinder.

HUM * 46.H.7-3-131., Igangværende
Denne side er kapitel 136 af 190 til publikationen "Danidas Årsberetning 04".
Version 1.0
Publikationen findes på adressen:
http://www.netpublikationer.dk/um/5479/index.htm

 

 
 
 
 
  Udenrigsministeriet, Danida © | www.um.dk