Gå til indhold

Til kamp mod korruption – Uganda: “de fleste af vores observatører har modtaget trusler – nogle gange dødstrusler”

NYHED
KØBENHAVNERKONFERENCE SKAL OPRUSTE GLOBAL KAMP MOD SVINDEL

Ngo-folk og statslige efterforskere løber en høj risiko, når de bekæmper økonomisk kriminalitet i for eksempel Uganda. Verdens største konference for antikorruption kommer til Danmark i oktober. Læs om nogle af dem, der har sat livet på spil i Uganda og Ukraine for at komme korruption til livs.

AF MADS MARIEGAARD

“DET er risikabelt arbejde,” fortæller George Bamugemereire, deputy inspector general of government. “Mange af vores medarbejdere klager over chikane – især dem, der arbejder i felten. Chikanen kommer fra folk, som bliver undersøgt, for eksempel embedsfolk og private entreprenører.“

DET kræver både mod og omtanke at bekæmpe korruption i Uganda. Angela Byangwa, direktør for Rwenzori Anti-corruption Coalition (RAC), er adskillige gange blevet intimideret og truet med vold.

“Man skal være forsigtig, når man laver det her arbejde. For eksempel går jeg ikke ud om aftenen,” fortæller hun. RAC arbejder i Rwenzori-regionen ved foden af Månebjergene, Afrikas tredjehøjeste bjergmassiv, i det vestlige Uganda. RAC har otte medarbejdere og samarbejder med hundredvis af frivillige observatører, som rapporterer til organisationens sekretariat om ulovligheder i deres lokalsamfund. Rapporterne spænder vidt – fra privat brug af en af myndighedernes biler til skoleborde, som ikke er blevet leveret til skoler, selvom de er blevet betalt.

RAC tager sagerne op med de lokale myndigheder og opfordrer dem til at handle. Det sætter dog samtidig observatørerne i en sårbar position.

“De fleste af vores observatører har modtaget trusler,” fortæller Byangwa. “Truslerne kommer som regel fra ledere og embedsfolk hos de lokale myndigheder. Det kan være telefonopkald og beskeder, nogle gange med dødstrusler. Derfor har vi en ‘sikkerhedspulje’, som vi bruger til at bringe vores observatører til et mere sikkert sted, hvis de er blevet truet.”

Byangwa fortæller, at truslerne er aftaget, efterhånden som RAC har udviklet et samarbejde med ikke-korrupte ledere hos de lokale myndigheder:

“Når de, der plejede at intimidere os, ser os med deres egne topfolk, så bliver de bange.”

Man skal være forsigtig, når man laver det her arbejde. For eksempel går jeg ikke ud om aftenen.

Angela Byangwa, direktør for Rwenzori Anti-corruption Coalition (RAC) i Uganda

“DET kræver både mod og omtanke at bekæmpe korruption i Uganda,“ siger Angela Byangwa, direktør for Rwenzori Anti-corruption Coalition (RAC), som adskillige gange er blevet intimideret og truet med vold.

Rejs aldrig alene

Uganda ligger i den tunge ende af Transparency Internationals korruptionsindeks – som nummer 151. Bekæmpelse af korruption har derfor høj prioritet i Danmarks udviklingssamarbejde med den østafrikanske republik.

Dansk støtte går bl.a. til RAC og til Inspectorate of Government (IG), Ugandas sidestykke til Rigsadvokaten og Folketingets Ombudsmand. IG har mandat til at undersøge og retsforfølge misbrug af statslige midler i Uganda.

“Det er risikabelt arbejde,” fortæller George Bamugemereire, deputy inspector general of government. “Mange af vores medarbejdere klager over chikane – især dem, der arbejder i felten. Chikanen kommer fra folk, som bliver undersøgt, for eksempel embedsfolk og private entreprenører. De beder vores medarbejdere droppe sager, og nogle gange truer de med handling.”

“Derfor tager vi vores forholdsregler,” fortsætter Bamugemereire. “For eksempel sørger vi for, at vores medarbejdere aldrig rejser alene, og at de altid udfører arbejdet i dagtimerne. Vi har også haft sikkerhedsvagter til at beskytte en medarbejder i flere uger, fordi han var blevet truet.”

Blandt IG’s sager, fortæller Bamugemereire, er byggeprojekter, hvor ingeniøren kræver bestikkelse af entreprenøren, og entreprenøren finder pengene ved at bruge billige materialer til byggeriet:

“Når det senere går op for dem, der bruger bygningen, at den er ved at falde fra hinanden, så klager de til os.”


KONFERENCE MOD KORRUPTION

Korruption hæmmer økonomisk vækst og øger fattigdom. Derfor skal korruptionen tackles, hvis der skal skabes bæredygtig udvikling.

Sådan lyder budskabet fra organisationen Transparency International, der sammen med IACC Council står bag verdens største konference for antikorruption – The International Anti-Corruption Conference (IACC).

2018-udgaven løber af stablen 22.-24. oktober i Bella Center i København og arrangeres i samarbejde med det danske udenrigsministerium. Begivenheden ventes at samle over 1.000 deltagere fra hele verden – blandt dem repræsentanter fra den offentlige sektor, civilsamfundet, medierne og erhvervslivet. Konferencen vil fokusere på antikorruption i relation til udviklingssamarbejde og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor bekæmpelse af korruption og bestikkelse har sit eget delmål.

Til gavn for verdens fattigste

Med konferencen i København vil Danmark sætte fokus på at styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe korruption i udviklingssamarbejdet.

”Korruption er ofte en væsentlig barriere i udviklingssamarbejdet. Derfor er det vigtigt, at vi løfter kampen mod korruption op på højt politisk niveau,” siger udviklingsminister Ulla Tørnæs.

“Min ambition med konferencen er at engagere en række centrale aktører omkring konkrete initiativer til at komme korruption til livs, til gavn for verdens fattigste. Derved forhindrer vi også, at udviklingsmidlerne ender i de forkerte lommer.” På konferencens første dag er Danmark vært for et højniveausegment med deltagelse af ministre fra donorlande og udviklingslande samt repræsentanter fra internationale organisationer.

Bekæmpelse af korruption har høj prioritet i Danmarks udviklingssamarbejde. Danida støtter eksempelvis reformer af retsvæsnet og opbygning af kapacitet i landets rigsrevision. Hertil kommer støtte til parlamentets arbejde med at kontrollere den offentlige forvaltning. Bistanden går også til folkelige organisationer og frie medier, der fungerer som vagthunde og på den måde medvirker til at afdække korruption.

Endelig bidrager Danida til udviklingslandenes kamp mod korruption ved at deltage i dialog om udformning af nationale strategier for antikorruption.

 

Top

Denne side er artikel 14 af 24 til publikationen "360° – Verden i Udvikling – Nr. 4 · september 2018".
Version nr. 1.0 af 25-09-2018
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/360sept18/index.html