Gå til indhold

Update: Partnerskaber

 

Dansk fiskefabrik og FN bekæmper sult

FISKEMELSPRODUCENTEN TripleNine deltager i UNDP’s nye innovationsprogram, SDG Accelerator. De to partnere vil bekæmpe sult – et af FN’s verdensmål.

"TripleNine er med fremme i forhold til at udvikle nye proteinholdige ingredienser, og nu er de kommet på at tage muslinger og omdanne dem til fiskemel. Det er en ide, vi støtter som en central komponent i et innovationsforløb, der skal udvikle produkter, som kan løse verdens udfordringer," forklarer Stine Kirstein Junge, UNDP’s projektleder på sagen.

Hun fortæller, at kloden i 2050 skal mætte over ni milliarder munde, og at nye måder at benytte havets ressourcer på er et vigtigt element.

Virksomheden er en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie og har hovedsæde i Esbjerg.

/EF

 

Landinspektør vil kæmpe for fattiges ret til jord

LIGE RET TIL JORD er en vej ud af fattigdom. Det er en gammel sandhed, og nu vil Danmarks største landinspektørfirma – LE34 – styrke ejendomsretten i tredjeverdenslande.

Cecilie Ravn-Christensen er landinspektør i LE34, og hun understreger, at lige ret til jord er essentiel for at bekæmpe fattigdom. Ikke kun for at sikre, at udbyttet når de rigtige, men også fordi man som ejer af jorden bibringer den større værdi.

”Er man ikke sikret retten til at beholde og dyrke sin jord, er det naturligt at gå efter størst muligt udbytte hurtigst muligt. Det resulterer i, at landbrugsjord i en lang række lavindkomstlande dyrkes uhensigtsmæssigt i forhold til bæredygtighed. Der bliver ikke investeret langsigtet i jorden," siger Cecilie Ravn-Christensen.

Projektet knytter sig til Dansk Industris Fra Filantropi til Forretning, der skal hjælpe danske virksomheder med at arbejde strategisk med FN’s verdensmål. LE34 er blandt de 21 udvalgte virksomheder i tiltaget, der løber over de kommende to år.

I arbejdet vil man benytte det danske matrikel- og tinglysningssystem som forbillede, da det er blandt verdens mest digitaliserede.

/EF

 

Nyt flygtningecenter til København

DANMARK SKAL være værtsland for et nyt flygtningecenter. Ikke en flygtningelejr, men et datacenter. En database, der skal indsamle og bearbejde viden. Centret bliver placeret i FN Byen i København – i regi af Verdensbanken og FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Udviklingsminister Ulla Tørnæs forklarer: ”Centret vil medvirke til at fremme en mere effektiv respons på store flygtningekriser i verdens brændpunkter og dermed også en styrket indsats i nærområderne,” siger hun.

Chefkonsulent i UM’s kontor for humanitær bistand Thomas Thomsen uddyber, at man bliver bedre til at reagere på nye kriser: ”En dybere viden vil styrke evnen til at levere gode og effektive bistandsprogrammer. Datacentrets fokus bliver at styrke en socioøkonomisk analyse af flygtningesituationer – specielt med fokus på mikroøkonomi.”

Thomas Thomsen påpeger, at Verdensbanken har metodisk ekspertise, mens UNHCR har adgang til flygtningegrupper og registrering af disse.

”Men UNHCR mangler analytisk kapacitet, så nu kombinerer man de to kernekompetencer,” siger han.

Til at bemande centret vil FN trække folk til København og formentlig ansætte et par nye i Danmark, forlyder det. Danmark vil efter planen støtte centret med godt 100 millioner kroner over fire år (betinget af parlamentarisk godkendelse, red).

/EF

Annonce: Odsherreds Efterskole (www.odsherredsefterskole.dk)
Annonce: Merkur Andelskasse (www.merkur.dk)

 

Top

Denne side er artikel 9 af 24 til publikationen "360° – Verden i Udvikling – Nr. 4 · september 2018".
Version nr. 1.0 af 25-09-2018
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/360sept18/index.html