Gå til indhold

Afghanistanstrategien 2015-2017

Oktober 2014

Resumé

Afghanistanstrategien er en samlet strategi for den danske indsats i Afghanistan i perioden 2015-17. Strategien beskriver både udfordringerne og Danmarks indsats. Forholdet mellem det internationale samfund og Afghanistan bevæger sig efter 2014 ind i en ny fase. Fra årsskiftet 2014-15 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne selv. Det er starten på et mere jævnbyrdigt samarbejde baseret på gensidige forpligtelser. Afghanistan vil dog i de kritiske år 2015-17 fortsat have behov for betydelig international støtte. Afghanistans hidtidige fremskridt er skrøbelige og skal konsolideres. Den danske indsats vil omfatte politisk dialog om blandt andet menneskerettigheder og understøtte den afghanske freds- og forsoningsproces. Derudover vil udviklingsindsatsen og den humanitære indsats have stor tyngde med 530 mio. kroner i økonomisk bistand om året. Desuden vil Danmark støtte med en militær og politimæssig indsats, der skal bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker.

Indhold

1. Indledning

2. Danmarks indsats i Afghanistan 2015-2017

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
DK-1448 København K
Telefon: +45 33 92 00 00
Telefax: +45 35 44 62 01
um@um.dk
www.um.dk

Top

Denne side er forsiden til publikationen "Afghanistanstrategien 2015-2017 – Oktober 2014".
Version nr. 1.0 af 22-10-2014
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/14_afghanistanstrategien_2015_17/index.html