Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter

September 2013

I arbejdet for at sikre en retfærdig og fredelig verden er stabilisering af skrøbelige stater en afgørende udfordring i det 21. århundrede. Det afspejles i mange danske indsatser i disse år, f.eks. i Somalia, Mali, Syrien og Afghanistan. Skrøbelige stater mangler kapaciteten eller viljen til at levere de grundlæggende funktioner, der skaber det nødvendige grundlag for udvikling og sikkerhed. Dette kan have store konsekvenser i form af ekstrem fattigdom, flygtningestrømme, fristeder for terrorister og økonomisk kriminalitet.

Samtænkte stabiliseringsindsatser, der finder sted i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling, er en særlig prioritet i den danske udenrigspolitik. Danmark har mange forskellige kapaciteter til rådighed for indsatserne, heriblandt diplomati, udviklings¬samarbejde, militær og politibidrag.

For at skabe størst sammenhæng i og effekt af de danske indsat¬ser har regeringen udarbejdet denne samlede politik for Dan¬marks stabiliseringsindsatser, der bygger på konkrete erfaringer fra felten og udstikker retningslinjer for Danmarks fremtidige stabiliseringsindsatser.Indholdsfortegnelse:


Forord
Resumé
1. Hvordan arbejdes med samtænkte stabiliseringsindsatser?
2. Erfaringer der skal styrke Danmarks fremtidige samtænkte indsatser
3. Fremtidens styrkede indsatser – konklusioner


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter".
Version nr. 1.0 af 23-10-2013
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11221/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk