AFGHANISTANPLAN 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar

Afghanistanplanen 2013-2014 er den overordnede politiske aftale bag Danmarks samlede engagement i Afghanistan de kommende to år. Planen beskriver hvordan Danmark i 2013-2014 fortsat vil bidrage til at opretholde og øge den sikkerhedsmæssige, økonomiske, politiske og sociale udvikling i Afghanistan.

Militært vil Danmark fortsætte den generelle reduktion af den danske militære tilstedeværelse i Helmand og fortsætte omlægningen fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. Også politiindsatsen i Helmand vil gradvist blive reduceret og omlagt til fordel for indsatser på nationalt plan. Den danske udviklingsbistand vil i 2013-2017 blive øget til gennemsnitligt 530 mio. DKK per år. Afghanistan bliver dermed den største modtager af dansk udviklingsbistand. De civile indsatser vil centrere sig om udvalgte indsatsområder, der understøtter udviklingen mod et mere bæredygtigt afghansk samfund; (1) økonomisk vækst og beskæftigelse, (2) uddannelse og (3) god regeringsførelse. Herudover vil Danmark yde støtte til (4) freds- og forsoningsprocessen og regionalt tillidsskabende samarbejde, (5) reintegration af hjemvendte flygtninge og internt fordrevne samt efter behov yde humanitært bistand.

Planen slår også fast, at Danmark efter 2014 fortsat vil være til stede og bidrage til kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker samt yde en omfattende udviklingsbistand til landet.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


1. Indledning
2. Forventninger til udviklingen i Afghanistan frem til og med 2014
3. Danmarks tilgang
4. Sikkerheds- og politiindsatsen i 2013-2014
5. Indsatsen inden for udvikling og regeringsførelse i 2013-2014
6. Finansiering af de danske indsatser
7. Et langsigtet partnerskab med gensidige forpligtelser
Anneks - Benchmarks for 2013 og 2014


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "AFGHANISTANPLAN 2013-2014".
Version nr. 1.0 af 21-02-2013
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11199/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk