Kolofon

Titel:
FSBnyt, nr. 3 – september 2012

Undertitel:
FREDS- OG STABILISERINGSBEREDSKABET

Resume:

Valgvidner i Egypten
Egypten undlod at invitere traditionelle valgobservatører, da landet i forsommeren afviklede sit historiske præsidentvalg. I stedet inviterede den egyptiske valgkommission valgvidner. Det skabte usikkerhed om, hvorvidt vidnerne kunne få lov til at observere frit og frygt for, at de inviterede vidner ville blive misbrugt af valgkommissionen til at legitimere valget. Læs hvordan de to danske valgvidner oplevede de to valgrunder.

Kritisk lys på valgobservationer
Judith D. Kelley, en af verdens førende eksperter i valgobservation, gæster i oktober Danmark og fortæller om sin forskning, når FSB-foreningen den 15. oktober holder et offentligt debatmøde om valgobservation. Mødet holdes kl. 13-16 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K.

Kø til FSB
Interessen for og kendskabet til FSB er stærkt stigende. Mere end 100 personer søgte i løbet af årets seks første måneder om optagelse i FSB. 11 nye blev optaget, og beredskabet tæller nu næsten 500 medlemmer. Udviklingen gør, at kravene til optagelse skærpes.

Udgiver:
Udenrigsministeriet

Ansvarlig institution:
Udenrigsministeriet

Forfatter:
Jesper Heldgaard (Redaktion), Lars Bo Møller (Ansv.)

Andre bidragydere:
Rosendahls - Schultz Grafisk (Elektronisk udgave og tryk), Kontrapunkt (Layout)

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.netpublikationer.dk/um/11171/index.htm

ISBN nr:
978-87-7087-606-3

Digital ISBN nr:
978-87-7087-608-7

Version:
1.0

Versionsdato:
30-08-2012

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Copyright:
Udenrigsministeriet

Noter og andre oplysninger:
Artikler i FSBnyt er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Udenrigsministeriets synspunkter
Denne side er kolofonen til publikationen "FSBnyt, nr. 3 – september 2012".
Version nr. 1.0 af 30-08-2012
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11171/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk
| Til top | Print