Faste sider

DEBAT

LÆSERNES MENING

Send debatindlæg på 150-300 ord til udvikling@um.dk

Debatindlæg: Et glansbillede af Nordkorea

AF STIG GRENOV, INTERNATIONAL SEKRETÆR, KRISTENDEMOKRATERNE

Omslag til Udvikling nr. 2, 2012 samt udsnit fra artiklen “Dagligdag i diktaturet”

Kristendemokraterne har med interesse læst artiklen “Dagligdag i diktaturet” i magasinet Udvikling nummer 2/2012.

Det forekommer os i den anledning, at den medfølgende tekst er dybt tendentiøs og på grænsen til det manipulerende.

“Dagligdag i diktaturet” henviser således til hvordan “vestlige medier” gengiver landet negativt, hvordan “vestlige” nødhjælpsorganisationer alene har fortalt om situationen for derefter at fastslå, at citat “ingen ved dog helt præcist, hvordan situationen i Nordkorea er”. Argumentationen er, at få lande har ambassader i landet – heraf de fleste fra østen (læs igen: ingen vestlige), og at udenlandske journalister ikke har adgang. Den form for journalistik får mig til at mindes, hvordan venstrefløjen under den kolde krig postulerede, at øst-blokken var et paradis. Vi danskere var blot udsat for en ensidig, vestlig propaganda, og i øvrigt vidste vi jo intet om hvad der foregik bag jerntæppet!

Danidas fagblad gengiver derefter en “unik fotoreportage, der skildrer dagligdagen… og dermed udfordrer den gængse og vestlige forestilling om Nordkorea.” Under dække af at være investor fik fotografen angiveligt adgang til steder i hovedstaden, hvor vestlig presse ikke før havde været. Og hvad så han så? Farverige togperroner, en kvinde i en moderne tøjforretning – med mærketasker tydeligt placeret i forgrunden, en hyggelig, veludstyret picnic, et supermarked fyldt med varer, en farverig børnehave samt en flot bowlingbane, alt sammen med fotogene og velnærede mennesker, og alt sammen sirligt opstillet.

Kristendemokraterne vil gerne henlede opmærksomheden på, at regimet næppe vil have det mindste imod at blive fremstillet så glansbilledeagtigt, som fotografierne gør det.

Det havde været i orden, hvis billederne var gengivet nøgternt og sagligt som en del af den hverdag en ganske lille del af den privilegerede befolkningen (måske) har adgang til. Men vi protesterer imod at fremstille disse mannequin-billeder som befolkningens hverdag, samtidig med, at magasinet afviser den store majoritet af udsultede, apatiske børn og magre voksne mennesker, som en vestlig vrangforestilling.

Svar: Klicheer skal udfordres

UDVIKLING har ikke på nogen måde ønsket at forherlige det nordkoreanske samfund endsige bagatellisere de uden tvivl horrible forhold, en stor del af borgerne må leve under. Der står da også DAGLIGDAG I DIKTATURET med store bogstaver hen over både forside og artikel. Allerede her får vi fortalt læserne, at der er tale om et styre, der kontrollerer borgerne og informationerne med hård hånd – billederne skal følgelig ses gennem denne optik.

Vi postulerer på ingen måde, at de otte sider fotos fra det lukkede land er repræsentative for livsvilkårene i Nordkorea. Det er heller ikke meningen med billedserien. Intentionen er – ud over at fascinere og give læseren en oplevelse – at udfordre det gængse billede af livet i det lukkede land.

Redaktionen

Ngo'er handler, hvor staten svigter

AF NIK BREDHOLT,
DANMISSIONS LANDEKOORDINATOR FOR CAMBODJA OG MYANMAR

Kronikken i det seneste nummer af Udvikling påstår, at ngo’er, der arbejder med serviceydelser, ikke skylder befolkningen noget og ofte orienterer sig mod udenlandske donorer.

Sådanne organisationer findes, men det er sjældent dem, der driver store institutioner. Ofte har lokalt funderede organisationer en struktur, der gør det muligt at have indflydelse om end vores begreber om nærdemokrati ikke umiddelbart kan overføres, men det kan de heller ikke på landene overordnet set.

Demokratiets vilkår i mange afrikanske lande er sådan, at de indflydelsesrige styrer, og det er for dem, at staten er til stede. For de fattige er staten langt væk og den demokratiske proces ligeså.


Ngo’er har ikke taget statens opgaver. Det forholder sig omvendt.

Ngo’er har ikke taget statens opgaver. Det forholder sig omvendt. Staten har ikke været tilstede i det omfang, der har været behov, hvorfor andre som for eksempel missionærerne har skabt sundhedsklinikker og skoler, og det billede er stadig gældende, når man kommer væk fra de store byer.
 

Cuba er ikke fejlslagen

AF HANNE LENI ANDERSEN,
UDVIKLINGSSOCIOLOG OG FREELANCEJOURNALIST

To arme med tatoveringer af henholdsvis Fidel Castro og Che Guevara
FOTO: JORGE SILVA/REUTERS/SCANPIX

I Udviklings juninummer har journalist Øjvind Kyrø en reportage om Cuba, som udmærker sig ved sit ringe kendskab til vigtige forhold i landet, et mangelfuldt kildemateriale og udokumenterede påstande.

For eksempel refererer Kyrø stort set kun til udtalelser fra frustrerede forretningsmænd, som åbenbart tror, at Cuba er en bananstat, hvor man frit og kvit kan udføre hele profitten.

Biludlejningsfirmaet Rex, som har udlejet luksusbiler i Cuba, er angiveligt skuffet over ikke at kunne hjemtage alt. Men Cuba har en investeringslov, hvor staten sidder på 51 procent og har majoritet, og en arbejdslov for de cubanske ansatte, som i øvrigt har gratis lægehjælp og tandlæge, så de ikke skal modtage den slags fra det danske firma.

At turistministeriet skulle være styret af militæret er også ukorrekt; der kan være højtuddannede funktionærer, som er uddannet i hæren og efter endt karriere overgår til civile erhverv, men det ser man også i Danmark.

At Cuba skulle importere 80 procent af alle fødevarer er ukorrekt, derimod fremhæves Cuba af FN-eksperter for sit økologiske landbrug, sine sundhedsprogrammer og sit projektsamarbejde med FN, så nej, Cuba er ikke “de fejlslagne projekters ø,” som artiklen hævder.

Mere debat om Udviklings artikler på http://www.udvikling.dk
 

Reklame for Danidas årsberetning 2011 på w w w. danida. d k
 

NAVNE

5 der rykker

FOTOS: FN & THOMAS BORBERG/POLFOTO & ILO & MS

Foto af JAN ELIASSON

JAN ELIASSON, 71, er udnævnt til vicegeneralsekretær i FN og er dermed ny højrehånd for organisationens chef Ban Ki-moon. Den svenske topdiplomat har været næsten 50 år i udenrigstjenesten og kommer fra et job som Sveriges ambassadør i Washington, USA.

Foto af NKOSAZANA DLAMINIZUMA

NKOSAZANA DLAMINIZUMA, 63, er valgt til ny formand for Den Afrikanske Union (AU). Den sydafrikanske indenrigsminister er den første kvinde, der skal lede det afrikanske kontinent, siden AU blev dannet i 1963.

Foto af CÉSAR AIRA

CÉSAR AIRA, 63, er blevet tildelt årets ALOA-pris
– litteraturprisen for "et værk fra de varme lande, oversat til dansk." Den argentinske forfatter har udgivet 50 bøger og får prisen for romanen Spøgelserne.

Foto af GUY RYDER

GUY RYDER, 56, er ny generalsekretær for FN's internationale arbejdsorganisation ILO. Britiske Ryder har en lang karriere inden for internationale, faglige rettigheder bag sig som tidligere chef for den internationale fagbevægelse, ITUC, og assisterende generalsekretær i ILO.

Foto af TRINE PERTOU MACH

TRINE PERTOU MACH, 42, træder ind i ActionAid Internationals bestyrelse. Mach har været forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke (MS) igennem fem år – de seneste to år har MS været fuldgyldigt medlem af Action-Aid International.
 

Kultur kan forandre verden

AF SUSANNE SAYERS

Foto af Elsebeth Krogh
FOTOS: SISSE STROYER

Elsebeth Krogh er et af de mennesker med et CV, der fylder adskillige skærmbilleder – og så er det endda kun det vigtigste, der er taget med.

Men bag de mange bulletpoints på papirarkene gemmer sig langt flere levende mennesker, for det er mødet mellem mennesker og kultur, der optager den nye 56-årige leder af Center for Kultur og Udvikling (CKU).

Og det er det, der har drevet hende rundt i så mange lande, at en gennemgang af hendes cv også bliver en verdensturné. Flere af landene har hun boet i, og den ene af hendes to døtre er født i Zimbabwe.

MENNESKER FREM FOR ALT

Netop kultur kan ifølge Elsebeth Krogh skabe forandring og nedbryde de fordomme, som både trives internt i udviklingslandene – ikke mindst
om køn – og i lande som Danmark, hvor vi stadig har en tendens til at se stereotyper i stedet for mennesker, når talen falder på udvikling. Derfor vil hun gerne have inddraget kulturen meget mere i det generelle udviklingsarbejde.

“Gennem kulturen udtrykker folk sig, som de gerne vil, og man når længere ud til folk og kan skabe livskraft og værdighed gennem kultur. Det opdagede jeg blandt andet i Sydsudan, hvor jeg lige har været for Danida, og hvor et teaterstykke skabte en glæde og begejstring og positivitet, som betyder meget i en hverdag, der ellers er fyldt med tvivl,” siger Elsebeth Krogh.

MERE SYNLIGHED

Center for Kultur og Udvikling har eksisteret siden 1998 som en selvstændig institution under Udenrigsministeriet.

 Det driver kulturprojekter i 11 lande, blandt andet Vietnam, Nepal og Afghanistan foruden et regionalt program med fem lande i Mellem-østen. Mens det her i landet nok mest er kendt for festivalen Images, som bringer kunstnere fra udviklingslandene til Danmark.

Den nye centerleder får et årligt budget på små 40 millioner kroner at gøre godt med. Ikke overraskende kunne hun godt ønske sig at få endnu flere midler til arbejdet.

“Det er ikke vigtigt at få flere penge i sig selv, men det handler om, at pengene gør det muligt at lave noget mere langsigtet og få bedre gennemslagskraft. Og så er det stadig ukendt for mange, hvad centret står for. Der har vi også et arbejde foran os,” siger Elsebeth Krogh.
 

ASIATISK PLADS: KORT NYT OM DANIDA

AKTUELT

 • Somaliland: Danmark igangsatte i august et bistandsprogram i Somaliland og har som det første vestlige land åbnet et programkontor i den regionale hovedstad Hargeisa. Danmark bidrager med 112 millioner kroner over fire år til Somaliland med det langsigtede mål at bidrage til et stabilt Somalia, som kan tage vare på sin egen sikkerhed og fremme en stabil økonomisk og social udvikling.
   
 • Afghanistan: Udviklingsminister Christian Friis Bach deltog i juli i en international Afghanistan-konference i Tokyo. Konferencen handlede om fremtiden i Afghanistan og finansieringen af landets civile udvikling efter 2014.
   
 • Familieplanlægning: Udviklingsmininster Christian Friis Bach deltog i juli i London Summit on Family Planning for at understrege Danmarks stærke støtte til, at alle kvinder får adgang til moderne prævention. Målet med konferencen var at sikre yderligere 120 millioner kvinder adgang til prævention inden 2020.

EVALUERINGER

Evalueringen af Danmarks støtte til Afghanistan er udkommet i august og omfatter tre dele:

 • Uddannelse: En vurdering af strategien for, samt implementeringen og resultaterne af, dansk støtte til uddannelsessektoren i Afghanistan.
   
 • Nærområdeinitiativet: En vurdering af dansk støtte til flygtninge og internt fordrevne i Afghanistan gennem nærområdeinitiativet, der har som formål at støtte flygtninge og internt fordrevne så tæt på deres oprindelige hjem som muligt samt arbejde for varige løsninger på flygtningeproblemer.
   
 • Statsopbygning og “livelihoods”: En gennemgang af eksisterende dokumentation vedr. den danske støtte til statsopbygning og forbedrede levevilkår i Afghanistan.

Herudover udkommer en fællesevaluering af støtte til:

 • Public Financial Management: Evalueringen søger at afdække resultaterne af reformer af den offentlige finansforvaltning i Burkina Faso, Ghana og Malawi over perioden 2001-2010, samt hvilken rolle international støtte har spillet.

Igangværende evalueringer undersøger støtte til:

 • Fredsprocessen i Nepal
   
 • Civilsamfundsorganisationers involvering i politik-dialogen i Syd
   
 • Danida’s Fellowship Programme
   
 • “Access to Justice” i Zambia
   
 • Den danske strategi for støtte til civilsamfundudvikling i udviklingslande
   
 • Mediesamarbejde under Det arabiske Initiativ

http://www.evaluering.dk

EVALUERINGSSTUDIER

Der er fornyligt udkommet to evalueringsstudier omhandlende dansk støtte til skrøbelige stater indenfor:

 • Offentlige serviceydelser: Studiet sammenfatter eksisterende viden om en række forskellige tilgange til at støtte leveringen af offentlige serviceydelser i skrøbelige stater.
   
 • Statsopbygning: Studiet gennemgår en række evalueringer og studier vedrørende støtte til statsopbygning i skrøbelige stater, med henblik på at vurdere deres kvalitet, samt troværdigheden af deres konklusioner.

http://www.evaluering.dk

U-WEB

Danidas website for børn og unge – opdateres løbende.

http://www.u-web.dk

UDGIVELSER

7 Years Strengthening Environmental Policy and Rights in Central America
dokumenterer syv års Danida-støttet arbejde i en “Research-Advocacy” fond under miljøprogrammet i Centralamerika.

http://www.iucn.org

Drøm bliver til virkelighed: Kvinde-kooperativ i Guatemala. Dokumentarfilm om maya-indianske kvinder i Guatemala, lavet af Niels Boel for Danidas Miljøprogram for Mellemamerika. Tilsendes gratis.

http://www.danida.dk
 

Indvikling: MENS VI VENTER PÅ PHILIP

Den britiske prinsgemal har sin egen kult hos en lille stamme i ø-staten Vanuatu. De venter på hans komme med længsel.

AF SIMON KRATHOLM ANKJÆRGAARD

Foto af indfødt fra Vanuato med Union Jack omkring halsen og fotos af prins Philip i hver hånd
FOTO: TORSTEN BLACKWOOD/AFP/SCANPIX

Prins Philip, Dronning Elisabeths mand siden 1947, er født på den græske ø Korfu 10. juni 1921. Men for den lille Yaohnanen-stamme fra stillehavslandet Vanuatu er historien om Philip imidlertid en helt anden.

For dem er den nu 91-årige prinsgemal et guddommeligt væsen, om hvem legenden fortæller, at han rejste mange kilometer over vand for at gifte sig med en magtfuld kvinde – og en dag vil vende hjem til sit stammefolk.

Sådan har det været siden 1950’erne, da stammefolket for første gang oplevede, hvordan Philip og dronningen under et besøg blev behandlet med ærbødighed og respekt af de gamle koloniale embedsmænd. Dette måtte være den lyshudede gud, som legenden fortæller om.

I 1974 fik myten ny næring, da en gruppe Yaohnanen-mænd fra deres kano så Philip i funklende hvid flådeuniform på dækket af kongeskibet Britannia, da regentparret aflagde Vanuatu et officielt besøg.

PRINS – NU MED KØLLE

I årene efter det officielle besøg i 1974 blev Prins Philip gjort opmærksom på Yaohnanen-folkets dyrkelse af ham – og deres dybfølte håb om, at han en dag vil træde ind i deres midte.

På opfordring fra den tidligere britiske guvernør i Vanuatu sendte han derfor et officielt og signeret billede af sted. Det gav stammefolket lyst til mere. De sendte derfor en traditionel kølle, en nal-nal, den anden vej i håbet om et nyt billede. Og igen måtte den tidligere britiske guvernør på overarbejde for at undervise Prins Philip i den korrekte måde at holde køllen på, mens prinsen poserede foran kameraet. Hans Kongelige Højhed valgte dog at være klædt i vestlige klæder (se foto) frem for – som det hører sig til blandt stammefolket – at være nøgen med genitalierne dækket af en græsdusk.

Også det billede blev modtaget med begejstring – og det samme gjorde det seneste billede i rækken, som blev sendt af sted fra Buckingham Palace i 2000.

DE VENTER STADIG

Den kongelige familie har ikke ligefrem skiltet med Yaohnanen-folkets særlige forhold til Philip. Måske fordi Philip er klar over, at han ikke kommer til at forløse legenden om at vende tilbage til Vanuatu igen.

Hoffets officielle forklaringer er da også afmålte og lakoniske. Som da den australske journalist Amos Roberts i 2010 spurgte, hvorfor Prins Philip havde været med til at nære legenden ved at sende billeder af sig selv, blandt andet med nal-nal’en.

“Udvekslingen af fotografier var en gestus af goodwill,” lød svaret.

På spørgsmålet om Prins Philip ved, at Yaohnanen-folket venter på hans hjemkomst, var hoffets svar:

“Prins Philip er klar over øboernes forventninger.”

Der er dog ingen officielle planer om et besøg fra det guddommelige væsen, så den lille stamme må væbne sig med tålmodighed. Og muligvis gøre sig klar til at omskrive legenden.

/Simon Kratholm Ankjærgaard er freelancejournalist.
 

FREMBLIK

AF ULRIKKE MOUSTGAARD

30. AUGUST – 2. SEPTEMBER
CPH WORLD MUSIC FESTIVAL

Logo: CPH WORLD MUSIC FESTIVAL

En ny verdensmusikfestival ser dagens lys i Danmark. Det sker i København og omegn, hvor flere end 50 forskellige spillesteder sætter verdensmusik på scenen gennem fire dage. Man kan blandt andet opleve den anmelderroste sangerinde Khaira Arby fra Mali, også kaldet Ørkenens Diva, på spillestedet Global Copenhagen på Nørrebro.

http://www.cphworld.dk

21. SEPTEMBER
INTERNATIONAL FREDSDAG

FN's Fredsdag er både en markering af ønsket om fred i verden og en dag, hvor FN opfordrer til global våbenhvile og ikke-vold. I år er temaet for dagen “Bæredygtig Fred for en Bæredygtig Fremtid” og er afledt af verdenstopmødet om bæredygtighed Rio +20, der løb af stablen i juni 2012.

http://www.un.org/en/events/peaceday

27. SEPTEMBER – 11. OKTOBER
FESTIVAL DO RIO

Logo: FESTIVAL DO RIO

Brasilien holder international filmfestival for 14. gang i Rio de Janeiro. Festivalen er Sydamerikas største internationale filmbegivenhed og hædrer blandt andet spillefilm, dokumentar- og kortfilm fra Latinamerika og resten af verden. Sidste år løb den brasilianske instruktør Vinícius Coimbra af med hele fire priser for spillefilmen A hora e a vez de Augusto Matraga.

http://www.festivaldorio.com.br

9. OKTOBER
UGANDA 50 ÅR

I 2012 er det 50 år siden, at den tidligere britiske koloni Uganda fik uafhængighed. Det fejres stort i landet – blandt andet arrangerer Ugandas turistministerium en række særlige events som pakkerejsen Ugandas 7 vidundere.

http://www.uganda50years.com

12.–14. OKTOBER
VERDENSBANKENS OG IMF’S ÅRSMØDE

Det årlige møde afholdt af de to Bretton Woods-institutioner Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF) sætter fokus på blandt andet global fattigdomsbekæmpelse, økonomisk udvikling og bistandseffektivitet. Mødet har igennem flere år medført demonstrationer og kritik af de to institutioners politik over for u-lande. I år finder årsmødet sted i Japans hovedstad Tokyo.

http://www.worldbank.org
http://www.imf.org

Rettelser

Udvikling har desværre givet ukorrekt information om den kommende Images Festival i det seneste nummer.

Festivalen afholdes 29. august til 7. september 2013, ikke 2012.

I seneste nummer af Udvikling beskrives Ahmed Dualeh på navnesiden “5 der rykker” som ny præsident i den somaliske delstat Jubaland. Dette er ikke korrekt – Jubaland er ikke en anerkendt delstat i Somalia, hvorfor der heller ikke findes en officiel præsident.

Vi beklager fejlene.

Redaktionen
 

P.S. FRA UDVIKLING

STEMMER FRA VERDEN

Mænd og kvinder fra den rige verden, som i nummer efter nummer beskriver livet for mennesker i den fattige del af verden.

Sådan kan man lidt karikeret beskrive magasinet Udvikling. Og jo, vi ved det godt. Der er noget om snakken. Det er en af de ting, vi med jævne mellemrum vender tilbage til, når snakken går om at gøre bladet bedre. Men det er lettere sagt end gjort.

Uanset hvor godt man prøver at forklare idéen med en artikel og skitserer, hvem målgruppen er, så kan det være svært for en skribent i Afrika eller Asien at ramme plet med en tekst til det ukendte, danske publikum. En anden ting er, at også skrivetraditionen er en helt anden. For eksempel at “syd-journalisten” konstruktivt afslutter sin artikel med forslag om, hvad der bør gøres for at løse dette eller hint.

Men i dette og de kommende to numre har vi oppet os. Kronikken i disse numre er alle skrevet af folk, der er født og opvokset i de u-lande, vi hele tiden beskriver. Det drejer sig om lokalansatte ambassademedarbejdere, der skriver om Danidas arbejde set fra deres platform. Anledningen er Danidas 50-års jubilæum i år, hvor der blev udskrevet en kronik-konkurrence for Danidas lokaltansatte. Formålet var at få en lidt anden fortælling om, hvad vi kan lære af 50 års udviklingssamarbejde.

Risikoen ved en sådan arbejdsgiverbestilt kronik-konkurrence er naturligvis, at deltagerne skriver en udgave af virkeligheden, som de tror, København gerne vil høre. Dette synes jeg nu nok, man må sige, at de udvalgte kronikører er sluppet meget godt fra.

Så glæd dig, kære læser, til nye stemmer: Her (s. 54) følger den første lokale beretning om den danske indsats – set gennem lokale medarbejdere, der i dag i høj grad udgør rygraden i dansk udviklingssamarbejde.

Stefan Katić Redaktør
Denne side er kapitel 5 af 5 til publikationen "Udvikling".
Version nr. 1.0 af 21-08-2012
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11166/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk