Danske organisationers tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien 2010

Oktober 2011

Som opfølgning på den opdaterede Civilsamfundsstrategi fra 2008 vedrører denne rapport gennemførslen af strategiens målsætninger i 2010. Den er baseret på bidrag fra de danske civilsamfundsorganisationer, som i 2010 har modtaget støtte over NGO-bevillingen.

Rapporten fokuserer på, i hvilket omfang målsætningerne i Civilsamfundsstrategien er blevet fremmet gennem de danske organisationers aktiviteter og dermed har medvirket til at skabe forandringer for civilsamfundet i udviklingslandene. Rapporten anvender en ny metode, hvor fremdriften vedrørende strategiens udmøntning analyseres på baggrund af organisationernes kvalitative indrapportering på seks temaer, som relaterer sig til overordnede målsætninger: rammebetingelser; rettighedsbaseret bistand, fortalervirksomhed og levende debat; bistandens effektivitet og harmonisering; partnerskab og repræsentative, legitime og lokalt forankrede civilsamfund; kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer i udviklingslandene; samt skrøbelige stater og situationer.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:

FORORD
DEL 1: DE DANSKE ORGANISATIONERS ARBEJDE MED AT GENNEMFØRE MÅLSÆTNINGERNE I CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN
DEL 2: SEKS TEMAER OM DE DANSKE ORGANISATIONERS ARBEJDE I UDVIKLINGSLANDENE
TEMA 0: RAMMEBETINGELSER FOR CIVILSAMFUNDET
TEMA 1: RETTIGHEDSBASERET BISTAND, FORTALERVIRKSOMHED OG LEVENDE DEBAT
TEMA 2: BISTANDENS EFFEKTIVITET OG HARMONISERING
TEMA 3: PARTNERSKAB OG REPRÆSENTATIVE, LEGITIME OG LOKALT FORANKREDE CIVILSAMFUND
TEMA 4: KAPACITETSUDVIKLING AF CIVILSAMFUNDSORGANISATIONER I UDVIKLINGSLANDENE
TEMA 5: SKRØBELIGE STATER OG SITUATIONER
BILAG 1: RAPPORTERINGENS GRUNDLAG
BILAG 2: SPØRGSMÅL TIL ORGANISATIONERNE
BILAG 3: ORGANISATIONER, DER HAR BIDRAGET TIL RAPPORTERINGEN
BILAG 4: NGO-BISTANDEN I 2008-2010 FORDELT PÅ ORGANISATIONER
BILAG 5: NGO-BISTANDENS FORDELING PÅ BEVILLINGSMODTAGERE 2008-2010
BILAG 6: TILSAGN OVER NGO-RAMMEN TIL UDVIKLINGSPROJEKTER 2008-2010
BILAG 7: NGO-BISTANDENS FORDELING PÅ REGIONER 2008-2010
BILAG 8: PARTNERLANDENES ANDEL AF NGO BISTANDEN 2008-2010*
BILAG 9: PROJEKTBISTAND GENNEM DANSKE NGO’ER I 2010 FORDELT PÅ LANDE (MIO. KR.)


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Danske organisationers tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien 2010".
Version nr. 1.0 af 05-12-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11100/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk