FORORD

Asien kalder på dansk eksport

Foto: Jacob Warburg

Danmark er en af verdens stærkeste eksportnationer. Vores udenrigshandel er lige så stor som BNP, og eksporten udgør halvdelen. Det er denne handel med udlandet, som har gjort Danmark velstående: Det er kun gennem handel, at mennesker og virksomheder får mulighed for at specialisere sig, skabe produktivitet og innovation, vækst og velstand.

I de sidste flere hundrede år har Danmark været begunstiget af sin geografiske placering, tæt på de globale økonomiske og vidensmæssige centre: Storbritannien, hvor den industrielle revolution begyndte, og som senere blev verdens finansielle centrum, Frankrig med oplysningstid og politisk innovation, Tyskland med stærke håndværkstraditioner og industriel innovation, Nederlandene som førende landbrugs- og handelsnation. I dette kraftcentrum af videnskabelig, kulturel, industriel, finansiel og handelsmæssig innovation har Danmark udviklet sig og er blevet til en af verdens rigeste nationer.

Vi står nu ved et vendepunkt. Produktion, viden, forskning, innovation og kapital er i hastig bevægelse mod dynamiske økonomier og samfund som blandt andet Asien, det trods den seneste tids naturkatastrofer tegner sig for en markant vækst i de kommende år. Denne bevægelse sker samtidig med, at de vestlige økonomier er tynget af store offentlige gældsbyrder og aldrende befolkninger, som svækker den økonomiske vækst.

Danmark kan ikke ændre på sin geografiske placering. Derfor er det en gave, at globaliseringen i form af bedre og billigere kommunikations- og transportmidler giver os mulighed for at koble os tættere til de nye globale vækstcentre i Asien og Latinamerika.

Det er en meget stor opgave i og med, at Danmarks nuværende økonomiske, kulturelle og videnskabelige samkvem med disse lande er relativt begrænset, og under 10 procent af vores eksport går til disse lande. På den anden side har vi et godt udgangspunkt for at vende udviklingen: Danmark har et godt image, og vi har ekspertise og produktion på en række områder, som denne del af verden i stigende grad efterspørger, efterhånden som deres virksomheder bevæger sig op i værdikæden, og deres forbrugere og offentlige sektor bliver mere krævende og kvalitetsbevidst.

Udenrigsministeriet og Eksportrådet har igennem en årrække arbejdet strategisk på at understøtte dansk erhvervsliv i disse kommende centre for verdensøkonomien. Det er nødvendigt, da barrierer og risici umiddelbart kan være højere end på de nærliggende markeder i Europa. I de seneste år har dansk erhvervsliv haft stærk fremgang på det kinesiske marked, hvor eksporten er fordoblet siden 2005, og nu har nået et ganske højt niveau. Samme fremgang og bedre kan vi opnå til andre lande i Asien og Latinamerika, når blot vi prioriterer det tilstrækkeligt.

Jakob Warburgs underskrift

Flag: Vietnam, Indien, Sydkorea og Kina

Jacob Warburg
Cheføkonom i Eksportrådet

Reklame: Austrian

Reklame: EKF

Markedsnyt

Italien: Økologi på italienernes morgenbord

Foto: Grønsager
Foto: Colourbox

Salget af økologiske fødevarer i Italien steg de første ti måneder af 2010 med hele 12 procent i forhold til samme periode året før. Således fortsætter den positive udvikling af markedet, som mellem 2004 og 2009 viste en årlig, gennemsnitlig stigning på 7,5 procent. Det åbner mulighed for øget dansk eksport af udvalgte økologiske produkter til Italien.

De største produktgrupper på det italienske marked for økologiske fødevarer er frugt og grønt samt mælke- og morgenmadsprodukter, der tilsammen udgør over halvdelen af forbruget. I 2010 var det især forbruget af varer som frisk mælk, smør og yoghurt samt pasta, brød, småkager og snacks, der bidrog til det stigende salg. Et salg, der især var båret af de mindre supermarkeder og de helt store hypermarkeder samt i nogen grad discountbutikkerne.

En af grundene til den øgede vækst er uden tvivl faldende priser, idet efterspørgslen på økologiske varer på det italienske marked er relativt prisfølsomme. Pris er dog ikke eneste afgørende faktor for køb. Eksempelvis er forbruget af almindelige fødevarer faldet; også selvom priserne faldt mere end priserne på økologiske varer. Dermed synes italienerne i stigende grad at overveje andre gode aspekter ved økologiske produkter end pris.

For yderligere information, kontakt venligst:
Handelskontoret i Milano
Irene Nielsen / Steen Thorsted
Tlf.: +39 02 48 00 86 75
E-mail: irenie@um.dk / stthor@um.dk

Serbien: Comeback i tekstilindustrien

Foto: Læs beskrivelse herunder
Serbien forsøger at tiltrække udenlandske investeringer inden for blandt andet tekstilsektoren.
Foto: Colourbox

De sidste seks måneder har været positive for den serbiske tekstilsektor. I efteråret offentliggjorde den tyske strømpeproducent Falke planer om at starte produktion i den sydserbiske by Leskovac. For nylig offentliggjorde Benetton deres planer om at overtage tekstilgiganten NITEKS.

Serbien er også interessant for danske tekstilvirksomheder i deres bestræbelser på at styrke konkurrenceevnen og øge markedsandele. Serbien har en stærk tradition for tekstilproduktion, der betyder, at uddannelsesniveauet og kvaliteten er god. Logistikken fra Serbien til EU-markederne er effektiv, og med tekstilaftalen mellem Serbien og EU fra 2004 er døren åbnet for aktiv forarbejdning af materialer fra EU. Den gennemsnitlige bruttoløn er cirka 250 euro om måneden, hvilket er en af de laveste i regionen.

Både Benetton og Falke har som udenlandske investorer fået et engangsbeløb på op til 10.000 euro per nyoprettet arbejdsplads i randområder, hvor tekstilproduktionen finder sted.

For at få del i de økonomiske fordele kræver den serbiske stat, at en udenlandsk investor som minimum investerer 500.000 euro og skaber 50 nye arbejdspladser. Det kan eksempelvis være ved at etablere produktion eller indgå i joint ventures med lokale tekstilvirksomheder.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Beograd
René Nygaard Jensen
Tlf.: +381 11 3679 505
E-mail: renyje@um.dk

Indien: Nye, moderne kontorer i Bangalore

Foto: Læs beskrivelse herunder
Handelskontoret i Bangalore stiller med den nye inkubatorordning alle faciliteter til rådighed, som er nødvendige i et moderne kontormiljø. Handelskontoret kalder miljøet "moderne dansk-indisk".
Foto: Handelskontoret i Bangalore

I starten af 2011 flyttede handelskontoret i Bangalore til nye og større lokaler. Den ekstra plads bruges til at åbne fire nye inkubationskontorer. Her kan danske virksomheder leje sig ind i velfungerende kontorlokaler og gennem inkubatorordningen risikofrit koncentrere sig om det indiske marked.

Et kontor lejes på månedsbasis og er en billig måde at teste markedet på, inden virksomheden beslutter sig for en egentlig etablering.

Erfaringen viser, at det er vigtigt at være lokalt til stede i Indien – særligt i opstartsfasen. På den måde kan virksomheden undersøge mulighederne på det indiske marked, samtidig med at eventuelle risici minimeres. Ordningen giver mulighed for hurtigt at komme i gang med det egentlige salgs- eller sourcingarbejde uden at bruge tid på en langsommelig etableringsproces.

For yderligere information, kontakt venligst:
Handelskontoret i Bangalore
Ricki Toftelund Larsen
Tlf.: +91-80-4248 9500
E-mail: riclar@um.dk

Reklame: Udenrigsministeriets kompetencecenter

Malaysia og Singapore: Skal din virksomhed præge det grønne byggeboom?

Foto: Læs beskrivelse herunder
Grønt og bæredygtigt byggeri er på vej frem i Malaysia og Singapore.
Foto: sxc.hu/sm jet

Interessen for grønt og bæredygtigt byggeri sprudler langs stræderne af Melaka, Singapore og Det Sydkinesiske Hav i Malaysia og Singapore. Regeringerne i de to lande har udarbejdet økonomiske incitamenter og grønne byggestandarder, og sammen med den store efterspørgsel fra det private erhvervsliv giver det gode muligheder for innovativ dansk arkitektur og byggeteknik.

For at danske virksomheder kan være med i kapløbet om ordrerne, har de danske ambassader i Malaysia og Singapore udarbejdet et firemåneders forberedende program for danske arkitektvirksomheder. Programmet består af gratis nyhedsbreve om den seneste udvikling på området for grønt byggeri og et gratis tretimers introduktionsmøde i København i samarbejde med DAC 26. april 2011.

Derudover er der planlagt et femdages besøgsprogram fra 27. juni til 1. juli 2011 fordelt mellem Malaysia og Singapore. Her vil virksomhederne få mulighed for at besøge igangværende grønne bygningsprojekter og at sparre og match-make med potentielle lokale bygherrer og entreprenører. Som afrunding lægges vejen fordi den internationale arkitektudstilling ARCHDEX 2011 i Kuala Lumpur.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Kuala Lumpur
Jesper Højer
Tlf.: +60 3 2032 2001-18
E-mail: jeshoj@um.dk

Den danske ambassade i Singapore
Ole Sørensen
Tlf.: +65 6506 0268
E-mail: olesor@um.dk

Åbent-hus i Eksportrådet/ Udenrigsministeriet

Torsdag, 5. maj 2011, kl. 15:00-17:30
Asiatisk Plads 2, 1448 København K.

Kom ind i hjertet af Eksportrådet på Asiatisk Plads og mød vores eksportrådgivere med specifik branche- og markedsindsigt.

Markedsanalyse i Indien? CSR i Kina? Produktion i Central- og Østeuropa? Agentsøgning i Brasilien? Konkurrentanalyse i Sverige? Myndighedskontakter i Tyskland? Toldtekniske spørgsmål? Tilskud til små og mellemstore virksomheder? Eller en helt anden mulighed?

Er din virksomhed interesseret i blot nogle af de nævnte internationaliseringsaktiviteter, så er dette din mulighed og lette adgang til at få testet idéerne af.

Verden venter! Og vores eksperter sidder klar den 5. maj til at hjælpe din virksomhed ud i den med konkret rådgivning.

Tilmeld dig ved at klikke ind på http://www.eksport.um.dk senest 1. maj. Det er gratis at deltage, men der opkræves et no-showgebyr på 200 kroner for tilmeldte, som ikke møder frem og ikke har meldt afbud.

Vi glæder os til at se dig.

Verdenskort

Eksportrådet er repræsenteret 90 steder verden over. Vi er der, når du vil i gang – eller videre. Verden venter! Læs mere på eksportraadet.dk


Tyrkiet: Økonomisk "tiger" kun tre timers flyvetur fra Danmark

Foto: Læs beskrivelse herunder
Det er væksten og den voksende købedygtige middelklasse, der lokker danske virksomheder til Tyrkiet.
Foto: Jens Henrik Nybo

Den tyrkiske økonomi har på imponerende vis rejst sig efter den økonomiske krise, der ramte Tyrkiet som en hammer i 2009. Væksten ligger i øjeblikket på cirka otte procent, og niveauet fra før krisen er allerede overgået.

I det hele taget er der gode tegn i den tyrkiske økonomi: Arbejdsløsheden er faldende, og inflationen har nået det laveste niveau i 40 år. Den tyrkiske banksektor klarede sig overraskende godt gennem krisen, hvor ingen af Tyrkiets banker måtte dreje nøglen om.

Flere danske virksomheder har fået øjnene op for det tyrkiske marked, hvor man med premierminister Erdogans ord forener det høje udbytte fra et "kommende marked" med en lav risiko, der ellers kendetegner "udviklede markeder".

Ifølge generalkonsul Keld Mosgaard Christensen er det et bredt spektrum af danske virksomheder, der engagerer sig i Tyrkiet:

"Vi ser en stigning i interessen på snart sagt alle områder, lige fra medicinalsektoren over miljø- og energisektoren til landbrugssektoren," udtaler Keld Mosgaard Christensen.

For yderligere information, kontakt venligst:
Keld Mosgaard Christensen
Handelskontoret i Istanbul
Tlf.: +90 532 524 8156
E-mail: kelchr@um.dk

Rusland: Bliv medlem af Olie- og Gas Foreningen

Foto: Læs beskrivelse herunder
Olieboreplatformen Siri er DONGs værk.
Foto: DONG

I forlængelse af den allerede eksisterende Energi- og Miljøklub i Rusland har Eksportrådet i Rusland nu lanceret endnu et initiativ: Olie- og Gas Foreningen. Foreningen henvender sig til danske virksomheder i energi- og miljøsektoren, men har et smallere fokus på det russiske marked for olie og gas. Der er også etableret et godt samarbejde med det tilsvarende norske initiativ om at arrangere fælles ture for medlemmerne til væsentlige områder i både Norge og Rusland, ligesom de to initiativer samarbejder om at arrangere konferencer. Dette parløb giver medlemmerne muligheder for at samarbejde og skabe netværk på tværs af de to lande.

Hver anden måned udsender Eksportrådet i Rusland et nyhedsbrev, der opdaterer medlemmerne om udviklingen på det russiske olie- og gasmarked. Nyhedsbrevene indeholder information om udviklingen i: udvinding og produktion; raffinering og markedsføring; transport og eksport; politik og udvikling.

Som en del af medlemskabet modtager virksomhederne i øvrigt to timers gratis rådgivning af en af Eksportrådets konsulenter.

For yderligere information, kontakt venligst:
Handelskontoret i Skt. Petersborg
Klaus Sørensen
Tlf.: + 7 812 703 39 22
E-mail: klasor@um.dk

Reklame: Nicolaysen Messedesign

Frankrig: Gunstige vinde i fransk offshoreindustri

Foto: Læs beskrivelse herunder
Frankrigs nye havmølleprojekter er lokaliseret ud for den nordvestlige franske kyst ved Le Havre, Bretagne og Saint-Nazaire. Her ses danske havmøller fra DONG.
Foto: DONG

Den franske præsident Nicolas Sarkozy ønsker at lancere offshore vindenergi i Frankrig. Regeringen har planer om at investere 10 milliarder euro i projektet. Helt konkret skal Frankrig have 600 havmøller med en samlet effekt på 3.000 megawatt.

Det er den første del af den franske offshoreplan, som omfatter fem projekter, og det er planen, at møllerne skal stå færdige til at producere energi i 2015. Den anden del af offshore planen omfatter opførelsen af yderligere 600 havmøller, så Frankrig i 2020 vil have havmøller installeret med en kapacitet på i alt 6.000 megawatt.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Paris
Allan E. Mortensen
Tlf.: + 33 1 44 31 21 25
E-mail: allmor@um.dk

New Zealand: Ny skole viser vejen for grønt byggeri

Foto: Læs beskrivelse herunder
Skolen syd for Auckland har et dansk islæt. Det er det danske firma VKR Holding A/S, der har sørget for naturlig ventilation.
Foto: Vento

Ormiston Senior College i Manukau syd for Auckland er ikke en helt almindelig skole. Skolen, der netop er blevet opført, er en 5-stjernet grøn skole og den eneste af sin slags i New Zealand. Ifølge det newzealandske undervisningsministerium er dette fremtiden, og skolens betydning blev understreget af, at premiereministeren John Key lagde vejen forbi ved den officielle åbning af skolen i marts i år.

Bygningen har også et dansk islæt. Selskabet Monodraught Ltd., der ejes af det danske firma VKR Holding A/S, har leveret windcatchers til byggeriet. Disse wind-catchers indkapsler vind og bruger det til naturlig ventilation. På den måde bliver skolens energiforbrug til ventilation minimalt, samtidig med at skolens elever kan undvære aircondition, som både er dyrt og ubæredygtigt. Det er første gang, at denne teknologi anvendes i New Zealand, men newzealænderne er ikke bange for at prøve kræfter med nye og innovative tiltag. De har taget godt imod de danske teknologier inden for bæredygtigt byggeri, som VKR Holdings Window-Master sammen med blandt andet VELUX Gruppen står for.

For yderligere information, kontakt venligst:
Det danske handelskontor i Auckland
Daniel Kampmann
Tlf.: (+64) 9 379 3119
E-mail: dankam@um.dk

Storbritannien: Samlet portal for offentlige udbud

Fra april 2011 er det muligt at følge de offentlige udbud i Storbritannien ’live’ på portalen Contracts Finder.

’Contracts Finder’ blev lanceret for offentligheden i starten af januar 2011. Det er en ny internetplatform, der fungerer som opslagstavle, hvor staten offentliggør udbudsinformationer og kontraktdokumenter. Virksomheder og offentligheden i og uden for Storbritannien kan bruge Contracts Finder til at få adgang til udbuds- og kontraktdokumenter.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i London
Per Kaag Andersen
Tlf.: +44 (0) 20 7333 0224
E-mail: pkande@um.dk


Rumænien: Vestas åbner nyt kontor i Bukarest

Rumænien ligger i front, når det gælder vindenergi i Østeuropa. Regeringen har for nylig fremlagt en ambitiøs national handlingsplan, som sigter mod, at 20 procent af landets elektricitetsforbrug skal komme fra vedvarende energikilder inden udgangen af år 2020. En ny energilov udgør desuden en bemærkelsesværdig forbedring i forhold til den forrige energilov.

De positive vinde har fået Vestas til at åbne nyt kontor i Bukarest. Vestas har været aktiv i Rumænien i flere år, men åbningen af et nyt kontor understreger det gunstige investeringsklima for vindenergi i Rumænien.

"Jeg forudser et stort potentiale for samarbejdet mellem Danmark, danske investorer, de rumænske myndigheder og Vestas til at støtte Rumænien i at leve op til deres forpligtelser i forbindelse med deres mål for, hvor stor en andel vedvarende energi skal udgøre af deres samlede energiforbrug," sagde den danske ambassadør i Rumænien, Michael Sternberg, under den officielle åbning af Vestas-kontoret.

For yderligere information, kontakt venligst:
Razvan Stroe (engelsktalende)
Den danske ambassade i Bukarest
Tlf.: +40 21 300 08 12
E-mail: razstr@um.dk

Foto: Læs beskrivelse herunder
Fra den officielle åbning. Fra venstre: Andreas Thomas, vicedirektør for Vestas Centraleuropa, Ghergina Vladescu, markedsoperatør i Rumænien, Michael Sternberg, den danske ambassadør i Rumænien, Catalina Dragomir, salgsleder i Rumænien for Vestas Centraleuropa, Hans Jörn Rieks, direktør for Vestas Centraleuropa, Dana Duica, direktør for den rumænske sammenslutning for vindenergi.
Foto: Vestas Rumænien

Benelux: Webseminar om salg til de europæiske institutioner

EU flag
EU-Kommissionen og EU-Parlamentet er blandt de internationale institutioner i Benelux-landene, der gerne ser danske virksomheder byde, når de har udbudsrunder.

Institutionerne i Benelux tæller EU-kommissionen, EU-parlamentet, Den Europæiske Domstol, Den Europæiske Centralbank, domstolene, patentdirektoratet og NATO, og de kan vise sig at være store kunder for danske virksomheder. I 2007 blev der for eksempel tildelt over 9000 kontrakter bare ved EU-kommissionen til en værdi af i alt 2,86 milliarder euro.

Udbudsrunderne fra institutionerne er stærkt præget af lokale udbydere fra Holland, Frankrig, Tyskland og Belgien, men nu har institutionerne udtrykt ønske om at se danske virksomheder stærkere repræsenteret i udbudsrunderne. Derfor iværksætter ambassaderne i Bruxelles, Haag og Luxembourg et webseminar om forretningsmulighederne for danske virksomheder. Webseminaret afholdes fra Bruxelles og foregår som en televideokonference. På webseminaret vil der være indlæg fra Eksportrådet samt forsker og adjunkt fra Københavns Universitet, Caroline Howard Grøn, der har skrevet en ph.d.-afhandling om bureaukratiet i EU. Derudover vil Dansk Scanning, som er en virksomhed fra Esbjerg, dele deres erfaringer som leverandør til systemet.

Webseminaret er gratis og afholdes 11. maj, kl. 14.00-14.20. Tilmelding senest 2. maj.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Bruxelles
Maria Pedersen
Tlf.: +32 2 233 0912
E-mail: mpeder@um.dk


Bangladesh: Speeddating for danske tekstilvirksomheder

Foto: Læs beskrivelse herunder
Bybillede fra den mondæne del af byen Gulach.

Der forventes i de kommende år et kraftigt boom i den i forvejen stærkt voksende tekstileksport fra Bangladesh. Bangladesh har modsat Kina, Indien og Vietnam toldfri adgang til både det europæiske og amerikanske marked, og i år er vilkårene yderligere forbedret.

Med udsigt til lave lønninger mange år frem på grund af en hastig befolkningstilvækst har flere og flere internationale tekstilvirksomheder fået øjnene op for de lave produktionsomkostninger og stadigt bedre færdigheder inden for tekstilproduktion i Bangladesh. Kompetenceløftet i sektoren åbner nye muligheder også for danske tekstilvirksomheder.

For at støtte danske virksomheder inviterer den danske ambassade i Dhaka danske virksomheder på besøg i samarbejde med brancheorganisationerne Tekstil Og Tøj samt Dansk Mode og Tekstil. Besøget foregår den
22.-26. maj.

Ambassaden vil informere de deltagende om forretningsmiljø og CSR-forhold i den bengalske tekstilindustri samt den aktuelle situation i Bangladesh. Det vil være muligt at tale med danske virksomheder, som allerede er i landet, samt få et møde med 8-10 udvalgte lokale producenter.

Arrangementet er sponsoreret af de danske virksomheder DAMCO og Magnus Textile Services.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Dhaka
Morten Siem Lynge
Tlf.: +880 1713 016 266
E-mail: morlyn@um.dk

Finland: E-handel blomstrer

Finnerne er flittige brugere af nettet. Ifølge TNS Gallup handler langt over en million finner hver måned på nettet. Det resulterede i en samlet nethandel for 70 milliarder kroner i 2010. Handelsforeningen i Finland vurderer, at e-handlen vil stige 10 procent i 2011. Væksten inden for nethandel og den generelt stærke finske økonomi byder på gode muligheder for danske internetbaserede virksomheder på det finske e-handelsmarked. Den danske ambassade kan hjælpe din virksomhed med at få afklaret såvel praktiske som strategiske udfordringer i relation til at begynde en business med e-handel i Finland.

De mest populære e-handelsproduktgrupper er rejser, elektronik, tøj, pengespil og i stigende grad biler samt bolig. Eksempelvis blev der solgt rejser for 26 milliarder kroner og elektronik for over syv milliarder kroner i 2010.

E-handel fra udenlandske hjemmesider kan konkurrere på sortimentet og prisen. De 10 største udenlandske e-handelskategorier er sportsartikler, hobbyartikler, artikler til husdyr, pengespil, bøger, spil, computerprogrammer, transport og tilbehør, sko samt skønhedsprodukter.

E-handlen fra udenlandske hjemmesider bliver mere almindelig og udgjorde i 2010 12 milliarder kroner.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Helsinki
Ole Gustafsson
Tlf.: +358 9 684 10523
E-mail: olegus@um.dk

Bruxelles: Hjælp til selvhjælp i EU-junglen

Mange danske virksomheder efterspørger en hjælpende hånd, når de i den kringlede EU-jungle skal finde oplysninger om lovgivning, kontaktpersoner eller information og rådgivning om EU-initiativer. Eksportrådet har per 1. februar styrket indsatsen på EU-området for at imødekomme dette ønske.

Derfor er Camilla Hansen blevet ansat som Global Public Affairs medarbejder på EU-repræsentation i Bruxelles. Hun har tidligere erfaring fra Public Affairs inden for det private erhvervsliv, og ser frem til at hjælpe danske virksomheder:

"En hjælpende hånd til at finde vej i Bruxelles bliver efterspurgt af en række virksomheder, som vil hurtigt frem og være med dér hvor tempoet bliver sat," siger hun.

Mette Sicard Filtenborg, leder af Eksportrådets afdeling på EU-repræsentationen i Bruxelles, begrunder forstærkningen med, at EU sætter flere og flere af erhvervslivets rammebetingelser.

"Vi leverer hjælp til selvhjælp – vi bidrager til, at danske virksomheder får en bedre forståelse af EU-systemet og dermed bedre kan vurdere konsekvenserne af EU-lovgivningen for virksomhedens forretning," siger hun.

For yderligere information, kontakt venligst:
EU-repræsentationen i Bruxelles
Camilla Hansen
Tlf.: +32 2 233 0850
E-mail: camhan@um.dk

Mette Sicard Filtenborg
Tlf.: +32 2 233 0811.
E-mail: metfil@um.dk

Bruxelles: En bid af EU-kagen

Foto: EU kage
Foto: Shutterstock

EU finansierer rundt omkring i verden en bred vifte af projekter, der sættes i internationalt udbud. For at sikre, at danske virksomheder får deres del af kagen, arrangerer Udenrigsministeriet en konference i Bruxelles 26. maj 2011.

Konferencen fokuserer på forretningsmuligheder knyttet til EU-projekter rundt omkring i verden. Der vil være særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og privatsektorudvikling. Med deltagelse af op til 200 virksomheder fra hele Europa vil der samtidig være rig lejlighed til at skabe kontakt på tværs af grænserne.

Som optakt til konferencen er der desuden arrangeret et besøg i den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Luxembourg.

For yderligere information, kontakt venligst:
EU-repræsentationen i Bruxelles
Stine Hedekær Christensen
Tlf.: (+32) 2 233 0811
E-mail: stichr@um.dk


Polen: Ny runde for støtte til isoleringsprojekter

Polens bygninger står for over 40 procent af landets energiforbrug. Da en stor del af disse bygninger blev bygget i 1960'erne, 70'erne og 80'erne, er isoleringen i stor udstrækning utilstrækkelig. Dette resulterer blandt andet i et unødvendigt overforbrug til opvarmning.

Gennem foråret 2011 vil der være en ny ansøgningsrunde for relevante isoleringsprojekter, hvor tæt på en milliard kroner vil blive tildelt i støtte. Støtten kan dække op til 30 procent af et projekts omkostninger. Sideløbende kan der ansøges om lån på op mod 60 procent af omkostningerne. Til dette formål er der allokeret tæt på to milliarder kroner.

Minimumskravet for enkelte projekter vil være en størrelse på over fire millioner kroner, og støtten går i denne runde til projekter i kommunale og offentlige institutioner.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Warszawa
Steffen Eriksen
Tlf.: +48 22 565 29 19
E-mail: steeri@um.dk


BRIK: Få styr på BRIK'erne

At der er fart over BRIK-landene, er ingen nyhed. Men nu har syv forskellige partnere besluttet at samle deres forskelligartede kræfter med det formål at skabe en nytænkende møderække om de fire lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

De syv partnere udgøres af Dansk Eksportforening samt virksomhederne Advodan, KPMG, Niras, Spar Nord og Lindø Industripark, der alle har stor erfaring fra BRIK-landene, og endelig erhvervsområdet Lysholtparken.

Formålet er at videreformidle den nyeste praktiske viden om, hvordan man som dansk virksomhed bedst kommer i gang med disse markeder. Som deltager møder du en enestående række af rådgivere og organisationer, som hjælper dig i gang på BRIK-markederne. Endelig får du chancen for at netværke med 99 ligesindede, idet der er plads til 100 deltagere på møderne.

Det første møde om Brasilien afholdes den 5. april 2011 i Vejle. Her taler blandt andet generalkonsul Nicolai Prytz fra Sao Paulo om det brasilianske marked.

For yderligere information, kontakt venligst:
Sekretariatet for Bric-Denmark
Tlf.: +45 76420079
E-mail: info@bric-denmark.com


Mexico: På olie- og gasmesse i Mexico

Foto: Borerig
Mexico er verdens 7. største olieproducent.
Foto: Colourbox

Ambassaden har foreløbigt reserveret 71 kvadratmeter til en dansk stand på messen Congreso Mexicano de Petroleo, der finder sted i byen Puebla, halvanden times kørsel fra Mexico City. Som optakt til messen vil ambassaden i Mexico være vært for et arrangement den 7. juni, hvor danske virksomheder får mulighed for at mødes bilateralt med det statsejede olieselskab, PEMEX, med det formål at etablere nye samarbejdsaftaler. Det danske delegationsbesøg til Mexico følges op senere på året, hvor PEMEX vil besøge Danmark.

PEMEX skal moderniseres og søger aktivt nye internationale samarbejdspartnere, og det udgør en åbning for danske virksomheder i olie- og gassektoren. Olieselskabet har behov for udenlandsk teknologi for blandt andet at kunne udvinde eksisterende oliereserver, som overvejende ligger på dybt vand.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Mexico City
Alexandra Silén
Tlf.: +52 (55) 5255 3405 ext. 114
E-mail: alesil@um.dk

http://www.messe-muenchen.com
Se billede i fuld størrelse

Tyskland: Spot på dansk forsvars- og sikkerhedsindustri

Foto: Læs beskrivelse herunder
Den danske ambassade i Berlin opretter en dansk fællesstand på messen PMR Expo.
Foto: Colourbox

Den øgede opmærksomhed på offentlig sikkerhed i Tyskland åbner et attraktivt eksportmarked for danske virksomheder. Derfor har den danske ambassade i Berlin for første gang valgt at oprette en fællesstand på fagmessen PMRExpo 2011.

PMRExpo er en førende europæisk fagmesse inden for mobile radiosystemer og kontrolcentraludstyr. Messen henvender sig til producenter og forhandlere inden for dette område samt myndigheder og organisationer med sikkerhedsopgaver. Altså kan både alt fra brandvæsen, politi og redningstjeneste til offentlige transportfirmaer, forsyningsvirksomheder og kommuner finde på at besøge messen. Ligeledes er en række førende virksomheder at finde på messen og præsenterer deres seneste udstyr og løsninger. På den måde er messen en oplagt mulighed for dels at skabe forretningsforbindelser og dels udveksle erfaringer inden for feltet.

PMRExpo finder sted d. 22.-24. november 2011 i messemetropolen Köln i Tyskland. Messen blev i 2010 besøgt af 177 udstillere fra 14 forskellige lande.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den danske ambassade i Berlin
Bo Ulrik Andersen
Tlf.: +49 (0) 175 2993204
E-mail: boande@um.dk

Tyskland: Vigtig byggemesse i Neumünster

Foto: Læs beskrivelse herunder
Nordbau-messen i Tyskland er blandt de vigtigste byggemesser i Nordeuropa. Fra dansk side er i 2011 arrangeret en temaudstilling med fokus på energieffektivitet og bæredygtighed.
Foto: Handelskontoret i Hamborg

Generalkonsulatet i Hamborg arrangerer for første gang en temaudstilling med fokus på bæredygtighed og energieffektivitet i byggeriet. Det sker i forbindelse med den danske fællesstand på årets NordBau-messe, som løber af stablen 8.-13. september i år. Temaudstillingen gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut og Innovationsnetværket VE-Net.

På temaudstillingens cirka 120 kvadratmeter vil danske virksomheder få en ideel mulighed for at præsentere energieffektive teknologier og løsninger inden for byggeri for et internationalt publikum. Samtidig skaber den fælles markedsføring øget opmærksomhed omkring bæredygtige og energieffektive produkter fra Danmark i Tyskland.

Temaudstillingen er et supplement til den danske fællesstand på NordBau, som slår sig op under mottoet "Bauen – Made in Denmark". NordBau betegnes som Nordtysklands mest betydningsfulde messe for byggeri og er siden 1956 blevet afholdt årligt i nordtyske Neumünster.

For yderligere information, kontakt venligst:
Handelskontoret i Hamborg
Helle Sørensen
Tlf.: +49 40 41 40 05 - 33
E-mail: hsoren@um.dk


Tyskland: Førende fagmesse for maskiner til landbrug

"Agritechnica 2011" afholdes i Hannover i november og er verdens førende messe for teknik og management samt fremvisning af innovationer, trends og visioner inden for planteproduktion, navnlig landbrugsmaskiner.

Den danske ambassade i Berlin organiserer for første gang en dansk fællesstand på messen. Fællesstanden er et nyt og innovativt fælles eksportfremstød, og danske virksomheder inviteres til at deltage og få deres produkter eksponeret for mere end 355.000 professionelle besøgende fra mere end 80 lande.

"Agritechnica 2011" løber fra 13.-19. november 2011 og er så populær, at flere haller allerede er komplet udsolgte. Det er dog lykkedes ambassaden at sikre en god standplads i en udsolgt hal med god eksponering til en dansk fællesstand, og da pladserne er begrænsede, opfordres til hurtig tilmelding.

For yderligere information, kontakt venligst:
Den Danske Ambassade i Berlin
Rie Rosenstand
Tlf.: +49 30 5050 2123
E-mail: rieros@um.dk

Tyskland: Lej lokaler

Foto: Det nordiske ambassadekompleks i Berlin
Foto: Florian Bolk

Den Kgl. Danske Ambassade ligger i det nordiske ambassadekompleks i Berlin og hører til blandt hovedstadens mest eftertragtede seværdigheder. Ambassadens lokaler lejes ud til virksomheder, der eksempelvis skal afholde konferencer, workshops, møder. Kontakt ambassaden i Berlin for yderligere information.

Mød en eksportrådgiver

Eksportrådet i Udenrigsministeriet er repræsenteret cirka 90 steder verden over.

Få en individuel samtale med en af dem i Danmark på følgende datoer:

12. - 23. april 2011 Jimmy Kortegaard Lau Olsen Brasilien
18. - 29. april 2011 Jan Sauer USA
26. - 29. april 2011 Peter Henrik Efland Brasilien
27. april - 3. maj 2011 Michael Hansen Australien
16. - 27. maj 2011 Rikke Scheel Gamborg New Zealand
23. - 27. maj 2011 Kaare E. Janson Bulgarien
24. - 27. maj 2011 Dennis Albertsen Polen
25. - 27. maj 2011 Peter Thomsen Rusland
20. - 24. juni 2011 Niels Thomsen Brasilien

Individuelle møder aftales hos: Eksportrådet, Lis Nørskov Smidt, tlf.: 33 92 14 79, e-mail: eksportraadet@um.dk


Reklame: Icelandair

Reklame: ICT Logistics

Grøn energi

Dansk vindkraft styrkes globalt

af Anja Solvang

Foto: Udenrigsminister Lene Espersen
Udenrigsministeren underskrev i marts en partnerskabsaftale med vindmølleindustrien.
Foto: Copyright Siemens 2011

Aftalen om strategisk partnerskab blev underskrevet af udenrigsminister Lene Espersen (K.) og Vindmølleindustriens direktør, Jan Hylleberg, 7. marts hos Siemens Wind Power i Aalborg.

"Dette partnerskab er med til at styrke Danmarks position som førende inden for vindkraft. Ved at samle vores kompetencer og netværk står vi stærkere i den internationale konkurrence og kan fortsat sætte dagsordenen globalt inden for vindkraft," sagde udenrigsminister Lene Espersen i en pressemeddelelse forud for underskrivningen.

Målet med aftalen er at øge dansk eksport og få flere udenlandske virksomheder til at etablere afdelinger i Danmark, så branchen som helhed styrkes.

"Hvis vi i Danmark skal klare os i den globale konkurrence og samtidig tiltrække udenlandske virksomheders investeringer til landet, må vi indgå i nye forpligtigende partnerskaber. Vi må i fællesskab sikre bedst mulige vilkår for virksomheders udvikling og eksport fra Danmark. Aftalen med Eksportrådet er et første eksempel herpå," sagde Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

I aftalen indgår flere elementer, blandt andet en fælles profilfolder, der beskriver kompetencer og fordele ved etablering i den danske klynge, samarbejde omkring besøg af erhvervsdelegation og international fagpresse i Danmark samt investorseminar og netværksevent ved vindmessen EWEA12, der finder sted i København fra den 16.- 19 april 2012 med omkring 12.000 deltagere.

Reklame: Udvikling

VITUS

10 EKSPORTSUCCESER ER PÅ VEJ

Af Anja Solvang

Logoer fra alle firmaer nævnt herunder

1. runde VITUS-deltagere
01 Brodersen Systems A/S
02 SafeCom A/S
03 JLI vision A/S
04 A/S Georg Jensen Damask
05 DGE Group
06 Gottlieb Paludan Arkitekter A/S
07 Dybvad Stål Industri A/S
08 Dansk Scanning A/S
09 ProCon Solution A/S
10 Power Stow A/S

Det tager kun ni måneder at føde en eksportsucces – sådan lød det, da ti danske virksomheder i august 2010 begyndte et intensivt rådgivningsforløb med Eksportrådet gennem eksportprogrammet VITUS. Målet var at få eksportsucces i ekspresfart. Til maj er det første VITUS-hold igennem forløbet, og virksomhederne har på den korte tid fået fodfæste på fremmede markeder i store dele af verden.

"Det er kombinationen af grundig forberedelse og benhård eksekvering i tæt parløb med vores eksportrådgivere bosiddende på de valgte markeder, der giver muligheder for at opnå eksportsucces på blot ni måneder," siger kontorchef i Eksportrådet, Steen Hommel.

Hurtigt gennembrud i Tyskland for Georg Jensen Damask
På få måneder er det lykkedes tekstilvirksomheden Georg Jensen Damask at lande flere vigtige eksportordrer til Tyskland. Orderne er et resultat af den intensive rådgivning og samarbejde med en eksportrådgiver fra Eksportrådet:

"Vi har først og fremmest fået hjælp til at udvikle en eksportstrategi rettet mod det tyske marked, som er det marked, vi tror på. Vi har også deltaget i tre workshops ledet af internationalt anerkendte undervisere og modtaget sparring fra Eksportrådet, der gennem positiv rådgivning og kritiske spørgsmål har skærpet vores strategier. Vi havde helt sikkert ikke fået et så hurtigt gennembrud uden deltagelse i VITUS-programmet," siger administrerende direktør i Georg Jensen Damask, Peter Hulweg Christiansen.

Koldingvirksomheden har allerede eksport til 13 lande, men den åbne dør til det tyske marked giver Damask mod på endnu mere eksport.

"Eksportordren er første, vigtige skridt ind på det tyske marked, og vi håber, vi kan kopiere succesen til andre udenlandske markeder," siger den administrerende direktør, Peter Hulweg Christensen.

Foto: Læs beskrivelse herunder
Georg Jensen Damask har gennem VITUS landet flere eksportordrer til Tyskland. Virksomheden forhandler kvalitetsduge som den på billedet.
Foto: Georg Jensen Damask

Eksportordrer på bedding i Brasilien
Også nordjyske Dybvad Stålindustri, som er verdens førende producent af pladefrysere, der bruges til indfrysning af fødevarer, har oplevet hurtige resultater på deres udvalgte marked, Brasilien, som er et af verdens største fødevareproducerende og -eksporterende lande.

"Vi har allerede indgået aftale med to kølefirmaer og er i færd med at overføre viden til de medarbejdere, der skal installere fryserne hos fødevareproducenterne. Vi regner med, at de første ordrer tikker ind til sommer. Det er sket med en fart, der kun kan tilskrives en yderst effektiv lokal rådgivning samt VITUS-forløbet," siger eksportchef for Dybvad Stålindustri, Mads Sigsgaard.

Netop den lokale rådgivning har været af afgørende betydning for Dybvad Stålindustri.

"Eksportrådgiveren har hjulpet os med at kortlægge markedet og de relevante aftagere, og det betyder, at vi har en lokal indgang til det brasilianske marked, som også kan hjælpe os med at forhandle på portugisisk," siger eksportchefen.

Godt på vej
Ikke alle virksomheder har fået konkrete eksportordrer i hus endnu, men for ingeniørvirksomheden DGE Group, der forsøger at komme ind på det asiatiske marked for grøn miljøteknologi, har Eksportrådet under Udenrigsministeriet været med til at give virksomheden troværdighed og et kvalitetsstempel over for de thailandske ingeniørvirksomheder, som på sigt vil kaste ordrer af sig.

DGE Group har især fået hjælp af en lokal eksportrådgiver til at begå sig i en thailandsk kultur.

"Den thailandske kultur adskiller sig meget fra den danske og den europæiske kultur. Derfor har det været væsentligt for os at forstå thailandske skikke og leveregler, så vi undgår de værste misforståelser. Det har vores lokale eksportrådgiver fra VITUS hjulpet os med," siger Poul Erik Jensen.

I alt 40 virksomheder bliver frem til 2012 tilbudt at deltage i VITUS-forløbet. Næste ansøgningsdeadline er den 1. juni 2011.

Fra september tilbyder Eksportrådet VITUS Vækst, der er målrettet mulighederne på vækstmarkederne. I Vitus Vækst vil virksomhederne modtage intensiv undervisning i at begå sig på et fjerntbeliggende marked og hjælp til at udvikle en strategiplan til at trænge ind på et vækstmarked. Forløbet er en videreudvikling og udvidelse af det eksisterende VITUS-program.

Ansøgningsfrist er primo september. Læs mere om programmet og ansøgningskriterier på http://www.vitus.um.dk

TIPS OG TRICKS


Asien

Eksport på asiatisk

Foto: Læs beskrivelse herunder
Fra 2010-2030 vil Indiens befolkning i den erhvervsaktive alder vokse med 241 millioner mennnesker. Et tal, som ingen andre lande kommer i nærheden af, og som derfor giver Indien særligt gode muligheder for økonomisk vækst. Her er tre skolepiger på vej hjem i New Delhi.
Foto: Anne Marie Mosbech

Foto: Læs beskrivelse herunder
Forhåbningerne til øget eksport til Kina bygger blandt andet på landets kraftige økonomiske vækst. Siden 2005 har Kina haft et mål om en årlig økonomisk vækst på otte procent, og dette mål er – selv under den økonomiske recession – blevet holdt.
Foto: Shutterstock

Foto: Læs beskrivelse herunder
Et stigende antal danske virksomheder etablerer sig i det farverige Asien. To workshops i maj gør opmærksom på markedsmulighederne i Indien.
Foto: sxc.hu /ketan bakhshi

Vandprojekt åbner markeder i Indien

Indiens flag

Af Anne-Marie Mosbech

Foto: Læs beskrivelse herunder
70 procent af alt spildevand fra New Delhi’s 15-20 millioner store befolkning samt industri ledes ud i Yamuna-floden uden at blive renset overhovedet.
Foto: Anne-Marie Mosbech

Seks danske vandvirksomheder, Danish Water Forum (DWF), konsulentvirksomheden WTC og den danske ambassade i Indien arbejder målrettet på at positionere danske virksomheder på det indiske marked for spildevandsrensning. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med de indiske vandmyndigheder, i første omgang med det fælles mål at opgradere ét renseanlæg i Indiens hovedstad New Delhi. Anlægget skal demonstrere, hvad dansk viden og teknologi kan bidrage med, når det gælder procesoptimering, energieffektivitet og besparelser.

Showcase skal styrke dansk position
Inden det eksisterende anlæg omdannes til demonstrationsprojekt, skal undersøgelser og målinger kunne dokumentere effekten. Men når det er på plads, kommer anlægget til at fungere som en showcase, der skal give virksomhederne bedre mulighed for at skaffe nye ordrer. Den danske ambassade i New Delhi, der har banet vejen til beslutningstagerne i de indiske vandmyndigheder, ser showcasen som favorabel for de danske virksomheder.

"Det helt unikke for de danske virksomheder, der deltager i projektet, er, at når de fremover skal byde ind på udbud fra indiske vandmyndigheder, har de en showcase, der giver dem et forspring som eneste udenlandske virksomhed med en reference på det indiske marked," siger handelsråd ved den danske ambassade i New Delhi, Lars Christiansen.

Også seniorprojektleder i DWF, Jesper Goodley Dannisøe, ser store fordele i showcasen:

"Vi håber, at den danske teknologi vil vise sig så overlegen, at selvom inderne eller andre udenlandske virksomheder byder ind, så vil det kunne betale sig for dem med den danske løsning. Den er der ikke mange, der kan matche med hensyn til energibesparelser og effektivitet."

”ALENE I NEW DElHI BEHANDLES 2.000 MILLIONER LITER VAND HVER DAG, SÅ DER ER TALE OM STORE PENGE.

Anshul Jain, ambassaden i New Delhi

Forretningsmodel på indiske præmisser
"Vores projekt er unikt, fordi vi udnytter det eksisterende renseanlæg og hverken optager mere plads eller opfører nye kostbare anlæg. Vi skifter kun det gamle udstyr ud med ny dansk teknologi. Den model koster kun 1/10 af, hvad det ville koste at opføre et nyt," siger Anshul Jain, eksportrådgiver på den danske ambassade i New Delhi og imødekommer dermed den indiske præmis – begrænsede ressourcer.

"Inderne kan umuligt betale for alle de renseanlæg, der er brug for, hvis de skulle købe alt fra nyt. Det er kun gennem en model som denne, at de måske har en chance," siger Lars Christiansen.

Både udgifterne til ombygningen af de eksisterende anlæg og indtjeningen, der skal dække de danske virksomheders investering og helst mere til, skal hentes ud af det overskud, som energibesparelsen på det opgraderede anlæg resulterer i.

"Vi mener, at vi kan spare så meget energi, at virksomhederne får et payback inden for 7-8 år," siger Anshul Jain, der endnu ikke vil fastslå størrelsen på den forventede fortjeneste til de danske virksomheder.

Først skal målingerne dokumentere effekten mere præcist. Men, som han siger:

"Alene i New Delhi behandles 2.000 millioner liter vand hver dag, så der er tale om store penge – og det er bare i én stat."

Potentialet på landsplan er enormt
Behovet for renere vand i Indien er enormt. Ifølge Jesper Goodley Dannisøe er der alene i New Delhi omkring 100 anlæg, der trænger til at blive ombygget. Og på landsplan er potentialet mange gange større.

"Indien er et land med over en milliard mennesker og kæmpestore byer. Så selvfølgelig ser vi en mulighed for, at dansk teknologi kan hjælpe inderne med at rehabilitere eksisterende anlæg," siger Jesper Goodley Dannisøe.

Men der er endnu bredere perspektiver for danske modeller, der kobler danske spidskompetencer i tæt samarbejde med indiske myndigheder.

"Vi har allerede projekter, bygget over samme model, i støbeskeen, og vi arbejder jo tæt sammen med de indiske myndigheder, der tager beslutningerne," siger Anshul Jain.

BAGOM VANDPROJEKTET


Indien – det nye Kina?

Af Gerd Kieffer-Døssing

Forventet dansk eksport til Indien (mill. kr.)

Søjlediagram: Forventet dansk eksport til Indien (mill. kr.)

To workshops i maj skal under titlen "Indien – Det nye Kina" gøre danske virksomheder opmærksomme på det voksende indiske marked.

"Indien har lidt under Kina-hypen, som det konstant er blevet sammenlignet med. Men mange firmaer har ikke forstået, hvad Indien reelt kan tilbyde – og hvordan det adskiller sig fra Kina," siger eksportrådgiver Ricki Toftelund Larsen.

Han har arbejdet på Eksportrådets handelskontor i Bangalore i Sydindien siden 2009 og har sammen med Pricewaterhouse Coopers arrangeret de to workshops. På seminarerne vil der først og fremmest blive sat fokus på Indiens mange forretningsmuligheder. Deltagerne vil få en tour de force i indisk ledelses-, forhandlings- og kommunikationsstil, og sidst, men ikke mindst vil der være mulighed for en-til-en-møder med Udenrigsministeriets og Pricewaterhouse Coopers’ eksperter.

"Det er nødvendigt at forholde sig til den indiske kultur, hvis man vil forstå markedet," siger Ricki Toftelund Larsen og fortsætter:

"At overholde tid og aftaler er ikke så vigtigt i Indien som i Danmark, ligesom en inder ikke formår at sige nej – og det må man forstå og acceptere som eksportvirksomhed. Vi må spille efter de indiske regler, når bolden er på deres banehalvdel."

Foto
Foto : sxc.hu

Fra agersamfund til servicesamfund
Selvom sammenligningen med det kinesiske marked ligger ligefor, advarer Ricki Toftelund Larsen altså imod at sætte lighedstegn imellem de to asiatiske giganter. Ganske vist er begge lande at finde blandt BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina), begge har et befolkningstal på over en milliard, og begge har en voksende middelklasse, der i stigende grad efterspørger vestlige varer og vestlig livsstil – men mange ting adskiller de to lande.

"Indien er et demokrati – Kina et diktatur, derfor er der flere, der skal høres i Indien, når beslutninger skal træffes. Og så fungerer tingene bare anderledes her," siger Ricki Toftelund Larsen.

Siden handelskontoret åbnede i Bangalore i 1999, har blandt andet energimarkedet været i uafbrudt vækst. Med et næsten umætteligt marked spår Ricki Toftelund Larsen, at danske firmaer med knowhow på energiområdet kan få gyldne dage i Indien:

"Indien er et land, der har bevæget sig fra et agersamfund til et servicesamfund på utrolig kort tid, og det betyder, der er en masse behov i takt med, at industrien og teknologien udvikler sig. For eksempel har vi her på kontoret strømafbrydelse flere timer hver dag, så der er bestemt et kæmpemarked. Også for virksomheder med fokus på grøn energi er Indien værd at zoome ind på, da regeringen og de store firmaer viser stor interesse for en bæredygtig udvikling."

Land i vækst
Set i et større perspektiv, forventer The Economist Intelligence Unit, der analyserer og råder om økonomi i hele verden, at Indiens import vil stige støt frem mod år 2015 med en gennemsnitlig stigning på 11,2 procent per år.

Et andet marked, der for alvor tager fra, er design- og møbelindustrien, hvor Ricki Toftelund Larsen forventer importvækst på 60 procent over de kommende år.

Målgruppen her er den øvre middelklasse, der anslås at dække to procent af befolkningen og være den hurtigst voksende indkomstgruppe i landet. Og selvom det kan lyde som en relativt lille procentdel, skal man holde tallet op imod, at der bor 1,2 milliarder mennesker i Indien – og så er selv to procent mange.

Tilmelding til workshoppen kan ske hos Pricewaterhouse Coopers.

SEKTORER MED POTENTIALE

Kilde: Handelskontoret i Bangalore


Reklame: Stor Indien-konference sammensat af PwC og Eksportrådet. Tilmelding på pwc.dk/arrangementer

Koreanerne ser grønt

Koreas flag

Af Den Danske Ambassade i Seoul

Foto: Se beskrivelse herunder
Grøn vækst er i disse år bliver et slagord i Sydkorea. De grønne ambitioner har bred folkelig forankring, og den sydkoreanske regering har afset 500 milliarder kroner til udvikling af grøn energi.
Foto: Polfoto/Leejin-Man

Forventet dansk eksport til Sydkorea (mill. kr.)

Søjlediagram: Forventet dansk eksport til Sydkorea (mill. kr.)

Grøn vækst er i disse år blevet en national satsning i Korea, og det er ikke ønsketænkning, at landet står til at blive en global leder og eksportnation på området.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Seoul, Peter Lysholt Hansen.

"Koreansk erhvervsliv har tårnhøje ambitioner, når det gælder klima-, miljø- og energirelateret teknologi. Ambitionerne næres af massiv politisk og økonomisk støtte med en klar overbevisning om, at fremtidens økonomiske vækst er grøn," siger han.

Og Korea har gjort det før. Koreas nuværende globale position inden for værfts-, bil- og elektroniksektoren er et resultat af tilsvarende nationale satsninger – og en god indikation af, at Koreas nuværende grønne satsning skal tages alvorligt. Grøn teknologi er Koreas fremtidige økonomiske vækstlokomotiv.

Den sydkoreanske regering har afsat 500 milliarder kroner over de næste 10 år til en omstilling af landets energi- og miljøinfrastruktur, og samtidigt satses der stort på en forskning og udvikling, der skal medvirke til at udvikle Koreas grønne konkurrenceevne. Det historisk tætte bånd mellem stat og erhvervsliv giver yderligere næring til satsningen og sikrer, at alle dele af samfundet bidrager til målet. En national vækststrategi har udpeget 15 industriområder som de mest centrale for væksten. Blandt andet satser Sydkorea på vedvarende energi, højteknologiske grønne byer, vandbehandlingssystemer, biomasse og nanoteknologi.

Pilen peger på Danmark
Danske virksomheder har i kraft af ’det danske eksempel’ og stærke kompetencer gode muligheder for at tage del i den koreanske satsning, mener Peter Lysholt Hansen.

"I takt med ændringer i den sydkoreanske mentalitet og i den lokale lovgivning, vil der åbne sig store muligheder inden for energieffektivitet og energibesparende teknologi og viden – et traditionelt dansk styrkeområde. Grundfos er en af de virksomheder, som har formået at placere sig helt centralt på det koreanske marked med energieffektivitet som et helt centralt salgsargument. Men andre virksomheder har også mulighed for at være med til at definere fremtidens standarder og målsætninger," siger ambassadøren.

Som eksempler på udviklingen nævner han vindindustrien, hvor sydkoreansk erhvervsliv er på vej frem med hastige skridt. En lang række af de største globale industrivirksomheder har allerede investeret betydeligt på området og har udviklet turbiner til hjemme- og eksportmarkedet. Også på solenergi-området skønnes Koreas marked at vokse hastigt i de kommende år.

Sidst, men ikke mindst står el- og brintbiler og de såkaldte smart grids (intelligente el-net, der anvender ny teknologi til at levere elektricitet fra leverandør til forbruger på den mest effektive måde, red.) helt centralt i den koreanske satsning på en omstilling til grøn vækst. Sydkorea arbejder på at blive det første land med et fuldt integreret nationalt intelligent netværk og eksperimenterer med etableringen af verdens største smart grid- pilotprojekt på øen Jeju. Det statsejede koreanske energiselskab har annonceret investeringer i størrelsesordenen 7,2 milliarder dollar i smart grids frem til 2030.

Foto: Se beskrivelse herunder
Fra fejringen af Buddhas fødselsdag, Seoul.

First og fast mover
Når den koreanske præsident Lee Myungbak i maj kommer på statsbesøg i Danmark, er det med den grønne dagsorden i første række.

"Perspektiverne for samarbejde mellem Danmark og Korea er enorme. Mens Danmark har været ’first mover’, er Sydkorea ’fast’ mover, når det gælder grøn teknologi. Derfor satser vi på at udvikle et grønt partnerskab mellem Danmark og Korea," siger Peter Lysholt Hansen.

Som forberedelse til statsbesøget har en delegation af Koreas største industrivirksomheder besøgt Danmark medio marts for at se danske kompetencer og etablere grønne partnerskaber.

Udviklingen i det koreanske samfund bringer Danmark og Korea tættere på hinanden og skaber nye eksportmuligheder, også på helt kort sigt, fremhæver Peter Lysholt Hansen:

"Levestandarden i Korea er på niveau med Danmarks, og den koreanske forbrugers købekraft kan sammenlignes med en gennemsnitlig dansk forbrugers. Samtidig er koreanerne mere og mere fokuserede på personligt forbrug. Det giver muligheder for danske livsstilsprodukter i bred forstand."

På ambassaden har man identificeret en stigende efterspørgsel på eksempelvis fødevarer af høj kvalitet (ikke mindst økologiske fødevarer), overtøj og design til hjemmet. Sidstnævnte hænger sammen med stigende interesse for design og indretning, hvor typiske danske kompetencer som funktionalitet og design er i højsædet. Peter Lysholt Hansen fremhæver også de koreanske familiers høje forbrug på tøj og udstyr til børn.

"Den koreanske fødselsrate er blandt de laveste i verden, men forbruget målt i kroner og øre stiger i takt med, at koreanerne er begyndt at kræve kvalitetsvarer til deres børn," siger han.

Også inden for ældreområdet er der eksportmuligheder i Korea. Den stigende andel af ældre øger behovet for en moderne og tilpasset sundheds- og ældrepleje. Koreanere er meget sundhedsorienterede og stiller derfor høje krav til kvaliteten af sundheds- og ældreplejen. Det skaber efterspørgsel på løsninger, der kan tilfredsstille de høje krav i Korea.

"Endnu et område, hvor Danmark har helt særlige kompetencer," tilføjer den danske ambassadør.

Lettere at handle med Korea

Af Ambassaden i Seoul

Foto: Se beskrivelse herunder
Barrierer brydes ned mellem Danmark og Sydkorea, efter at en ny handelsaftale er faldet på plads.
Foto: Polfoto

Foto: Se beskrivelse herunder
Traditionelle koreanske dansere.
Foto: sxc.hu

Frihandelsaftalen mellem EU og Korea er godt nyt for danske eksportører. Aftalen giver danske eksportører de hidtil bedste afsætningsmuligheder i Korea og forventes at medføre en meget betydelig vækst i eksporten.

De største gevinster ventes på områder, hvor toldsatserne har været højest – som for eksempel EU’s eksport af landbrugsprodukter, der forventes at stige med 163 procent inden for de kommende år, mens EU’s tøj- og tekstilbranche forventes at opleve en eksportvækst på 148 procent. På områder som for eksempel kemisk industri og maskiner og maskinudstyr forventes vækst på mellem 85 og 90 procent, når aftalen er implementeret.

Toldafviklingen omfatter fra første dag over halvdelen af alle varekategorier, mens der på øvrige områder sker en gradvis udfasning. Efter bare tre år vil toldafviklingen omfatte knap 96 procent af alle varekategorier, mens den efter 10 år vil være næsten total.

Ud over toldafvikling eliminerer aftalen også andre ikke-told relaterede barrierer, som udenlandske eksportører tidligere har stået overfor inden for særligt kemisk industri, forbrugerelektronik, automobil- og medicinalvareindustri. Desuden giver aftalen lettere adgang for virksomheder, der tilbyder serviceydelser.

Yderligere information om frihandelsaftalen og dens betydning for dansk eksport kan findes på den danske ambassade i Seouls hjemmeside (http://www.ambseoul.um.dk/en).

Reklame: Den grafiske branche

Kina kalder

Af Charlotte Dahlsgaard

Foto: Kinesisk pagode
Foto:sxc.hu

Forventet dansk eksport til kina (mill. kr.)

Søjlediagram: Forventet dansk eksport til kina (mill. kr.)

Kina forventer en stigning i BNP-vækst på syv procent i de kommende fem år, lød meldingen, efter at den kinesiske regering for cirka en måned siden afsluttede sin årlige kongres. Meldingen ramte hurtigt alverdens overskrifter, fordi væksten i det store land har ligget omkring 10 procent i mange år. Men trods dæmpet vækst og stigende inflation, er Kina stadig et lovende eksportmarked, hvor danske virksomheder i de senere år har oplevet vækst.

Et stigende antal danske virksomheder har set mulighederne inden for blandt andet landbrugsmaskiner, energiproduktion, medicin, mode, design og fødevarer. En af dem, der har nydt godt af Kinas vækst er den danske virksomhed Greenland Company. Det nystartede firma eksporterer den grønlandske fisk havkal til kinesiske fiskerestauranter.

"Kineserne synes, det er meget eksotisk. Det er suset fra indlandsisen. De vil ikke kun have kødet, de vil også have historien; den grønlandske kultur," forklarer adm. dir. i Greenland Company, Nauja Lynge, der fik den første kontakt til Kina på et dansk-kinesisk handelssymposium, som Udenrigsministeriet afholdt i København.

I den kommende tid sætter Kina yderligere initiativer i gang med det formål at skrue op for privatforbruget hos den store kinesiske befolkning. Kongressens ny, økonomiske femårsplan sætter fokus på kvalitetsvækst, som gerne skal være miljøvenlig. Forurenende virksomheder vil blive lukket i et forsøg på at gøre Kinas vækst grønnere, og for at skrue op for privatforbruget hæver regeringen den skattefri bundgrænse og forbedrer de sociale ydelser.

Kina er ikke noget nemt land at gøre forretning i. Der kan være betydeligt bureaukratisk besvær og praktiske udfordringer, der gør det til en god ide at alliere sig med andre – herunder kinesiske partnere, som kender markedet og de besværligheder, man kan møde. Eksportrådet i Udenrigsministeriet har repræsentationer i både Beijing, Shanghai, Chongquing, Guangzhou og Hongkong, der kan hjælpe danske virksomheder på vej. Eksportrådet hjælper blandt andet danske virksomheder med specialiserede markedsanalyser, rådgivning om kinesisk forretningskultur, inkubatorordninger og meget mere. Endvidere tog Eksportrådet sidste år initiativ til Green China, som skal have fokus på Kinas store ambitioner inden for grøn teknologi og vedvarende energi.

Eksportkroner for skidtfisk

Af Rasmus Bonde Stouby

Foto: Læs beskrivelse herunder
Nauja Lynge og Ulrik Merrild på Grønland.
Foto: Greenland Company

I årevis har grønlandske fiskere drømt en af verdens største hajer, havkalen, til varmere farvande, fordi den går på rov i deres fangster. I dele af Grønland er der tilmed dusør på hajen, så skadelig betragtes den for fiskerierhvervet.

Nu har de grønlandske fiskere endelig fået deres drøm opfyldt.

En nystartet innovativ virksomhed eksporterer nemlig hajen til kinesiske fiskerestauranter.

Det er ikke svært at forstå, hvorfor grønlænderne ikke bryder sig om havkalen.

Den enorme haj, der kan blive op til syv meter lang og veje over 1.000 kilo, kan spise rigtigt mange fisk, og selv er den umiddelbart uspiselig, idet dens kød er giftigt. Kødet kan dog spises, hvis det udsættes for en langsommelig koge-tørre-koge-proces.

"Nogle gange kan man se sig så sur på noget, at man slet ikke opdager mulighederne," siger Nauja Lynge, når hun skal forklare, hvordan hun ud af ingenting stablede en succesrig eksportforretning på benene.

For den dansk-grønlandske kvinde så med nye øjne på havkalen, som grønlandske fiskere også kalder "havets rotte".

Det er især dens slidstærke og åndbare skind, der fascinerede hende som råmateriale til tøjproduktion. Hun tog kontakt til Ulrik Merrild, der gennem sit firma Mercon arbejder med at hjælpe innovationsvirksomheder frem, og så udviklede ideen sig i stedet til eksport af hele hajen til kinesiske fiskerestauranter.

Eksporten foregår igennem firmaet Greenland Company, som er stiftet til formålet, og selskabet udskibede sine første containerfulde havkal, også kaldet grønlandshaj i oktober sidste år.

KINESERNE SYNES, DET ER MEGET EKSOTISK. DET ER SUSET FRA INDLANDSISEN. DE VIL IKKE KUN HAVE KØDET, DE VIL OGSÅ HAVE HISTORIEN; DEN GRØNLANDSKE KULTUR.

Nauja Lynge,
Greenland Company

Suset fra indlandsisen
Senere på vinteren har selskabet inviteret to investorer indenfor, nemlig ægteparret Maja og Knud Trolle.

"De har kendskab til fiskeribranchen, og har et stort netværk, og så er de idealistiske omkring projektet," fortæller Nauja Lynge.

Og netop idealismen er vigtigt for Greenland Company. Blandt andet er det en mærkesag, at fiskeriet er bæredygtigt, og at hele fisken bliver udnyttet.

"I Kina har man tradition for at udnytte alt på en fisk. Hvis man sammenligner med en dansk rødspætte, så bliver både hoved, ben og finner jo smidt ud. Det gør man ikke i Kina," siger Ulrik Merrild, der har været med til at stable Greenland Company på benene.

En stor del af kinesernes begejstring ligger, ifølge Nauja Lynge, i, at produktet kommer fra Grønland.

"Kineserne synes, det er meget eksotisk. Det er suset fra indlandsisen. De vil ikke kun have kødet, de vil også have historien; den grønlandske kultur," forklarer hun.

"Og det er også afgørende for os, at det aspekt er med," understreger hun.

Foto: Læse beskrivelse herunder
Havkalen kan blive op til syv meter lang. Dens kød er giftigt og kan kun spises, hvis det gennemgår en særlig koge-tørre-koge-proces.
Foto: Greenland Company

Kina kræver kvalitet
Den første kontakt blev skabt på et danskkinesisk handelssymposium, som udenrigsministeriet afholdt i København, men allerede inden da havde flere kinesiske forretningsfolk henvendt sig til det grønlandske hjemmestyre med interesse for fisken.

Greenland Company deltog på symposiet med skindprøver og hajkød.

"De blev fascinerede af Grønland: Hvem vi er, hvor vi kommer fra. Jeg tror, de kunne mærke vores kærlighed til Grønland. Ting herfra smager bedre, dufter bedre, og jeg tror, de kunne mærke oprigtigheden," siger Nauja Lynge.

Hun mener, at fisken koblet sammen med grønlandsk historie og kultur gør produktet stærkere:

"For dem er det vigtigt, at de serverer mere end bare haj. Nogle af dem er specialister i haj, og de forsøger alle at blive eksklusive. Derfor står vi stærkt, og kan vælge de rigtige at levere til."

Hjælp fra Eksportrådet
Greenland Company har haft tæt kontakt til eksportrådgiver Hans Jørgen Lorenzen i de indledende faser af virksomhedens liv.

"Det har været en meget vigtig brik i starten. Altafgørende, faktisk," siger Nauja Lynge.

Samarbejdet med Eksportrådet begyndte med nogle møder i Udenrigsministeriet, hvor rådgiveren forsøgte at forstå virksomhedens profil.

"Det kræver indsigt i os at skabe de rigtige kontakter, og der har de ramt plet," fortæller Nauja Lynge.

Greenland Company fik blandt andet hjælp til at skabe kontakter i Shanghai og Beijing.

"Eksportrådet har kunnet trække i de rigtige tråde, når der har været problemer, og det har der været både med forsendelser og papirer," siger Nauja Lynge og konkluderer: "Det er en meget stærk medspiller. Spot on!"

Nyt Grønland
En anden medspiller har været hjemmestyret. De lokale politikere har bakket op om projektet og virksomheden og har ellers blandet sig udenom.

Tilladelsen til at fiske har været projektets største hurdle:

"Der var en masse godkendelser, som skulle falde på plads. Tunge ting," siger Nauja Lynge.

Og her bliver iværksætternes berømte ildhu nødvendig.

"Det klarer man ved ikke at give op. Det kræver en stor grad af stædighed," siger hun.

Nauja Lynge mener, at der er tale om en "ny tid" på Grønland, hvor det nemmere lader sig gøre at skabe virksomheder uden offentlig støtte.

Grønlænderne er begyndt at tro på sig selv. Blandt andet derfor er hun glad for de nye investorer i virksomheden, som tilfører en stærk grønlandsk forankring.

"Det er afgørende, at det er et privat initiativ, og at projektet forbliver bæredygtigt. Ellers bliver det vendt til noget negativt, og vi vil gerne vise, at det private initiativ kan lade sig gøre. Det er vigtigt for Grønland, at projektet holder vand," siger Nauja Lynge.

En lys ide gav bonus

Af Kent Dahl

Foto: Lampeskærm fra Vita Living

Han havde ingen produktion og ingen kunder. Han var kun 25 år og syntes, Kina virkede stor og overskuelig. Men Jacob Nannestad havde en god ide, da han sidste år bankede på døren hos den danske ambassade i Beijing. Så god, at han med ambassadens hjælp har fået sparket gang i en forretning, der nu kan finansiere, at hans firma Vita Living ApS udvider i Europa.

Det begyndte, da Nannestad netop var blevet færdig som cand.merc. ved Copenhagen Business School. Trods sin unge alder havde han allerede drevet to firmaer, og så sig nu om efter et nyt forretningsområde.

De populære danske design-produkter sprang i øjnene.

"Generelt var disse livsstilsprodukter meget dyre, så vi så et hul i markedet," siger Jacob Nannestad.

Kompakt lampeskærm
Han kontaktede en ung designer med sin ide. Det blev til en serie lampeskærme baseret på et unikt koncept, der gør lampeskærmen meget kompakt. Uåbnet er indpakningen kun to centimeter bred, hvilket reducerer transport og lageromkostninger betydeligt. Kunderne skal selv samle lampen.

"Jeg var klar over, at lampen ikke skulle produceres i Danmark, såfremt vi skulle sælge den til mellemprismarkedet," siger Nannestad, der sammen med den 41-årige Søren Ravn stiftede Vita Living ApS i 2008.

Under sine studier opholdt sig han sig nogle måneder i Kina. Her kom han i kontakt med den danske ambassade i Beijing. Jacob Nannestad kontaktede igen ambassaden, der henviste ham til Eddy Yingfeng Cao på det danske generalkonsulat i Shanghai.

Eddy Yingfeng Cao så straks en mulighed for det danske produkt og foreslog, at Vita Living lagde ud med at sælge lampeserien i Kina frem for i Europa.

Foto: Kompakt lampeskærm set fra det smalle led
Uåbnet er lampens indpakning kun to centimeter bred.

Stærkt skandinavisk image
"Skandinavisk livsstil har et stærkt image i Kina grundet Ikeas indtrængen på markedet for syv år siden," siger den 36-årige Cao og fortsætter:

"Hvis du spurgte en kineser, hvad han forbinder med Danmark for 15 år siden, så ville 90 procent nævne H.C. Andersen. Hvis du spørger folk i dag, så siger de vindmøller, møbler og livsstil. Derfor har danske designprodukter mulighed for at ride med på den bølge."

Jacob Nannestad skulle lige overveje forslaget. Han havde regnet med at begynde sit salg i Europa, og det kinesiske markeds enorme størrelse virkede uoverskueligt.

"Men Eddy Cao fik mig overbevidst om mulighederne," fortæller Nannestad.

Det viste sig at være tidskrævende at finde producenter. Nannestad nåede at besøge over 100 fabrikanter sammen med enten Eddy Cao eller en kinesisk tolk. Det blev i gennemsnit til 4-5 virksomhedsbesøg dagligt.

"Generelt var kvalitetsniveauet meget lavt," forklarer Nannestad.

Han fik dog udvalgt fem fabrikanter, der hver fremstiller forskellige komponenter af Vita-lampeskærmene. På den måde har Vita sikret sig en fleksibel leverandørkæde, hvor det er relativt nemt at udskifte en enkelt leverandør. Det modvirker også, at en leverandør kunne finde på at sælge en eventuel overproduktion ud af bagdøren. Direkte kopiering er Nannestad mindre bange for.

"Vores lamper er så billige og komplicerede, at eventuelle kopister ikke vil kunne gøre det billigere," forklarer han.

Krav om stor startordre
Vita Living løb dog ind i et problem, som mange små og mellemstore danske firmaer møder i Kina. De kinesiske producenter krævede en relativt stor startordre. Eddy Cao fandt imidlertid frem til distributøren Si Trust i Bejing. Det kinesiske firma indretter blandt andet nye lejligheder for kinesiske familier med alt fra maling, gulve, møbler og andet interiør. Men Si Trust havde ikke en lampeserie i sit sortiment. Derfor fattede direktøren i Si Trust, Sun Wei, interesse for Vita Living.

"Jeg kunne se, at han også var imponeret af det engagement, som den unge dansker lagde i Kina," afslører Cao og fortsætter:

"Det er meget få europæiske forretningsfolk, der eksempelvis overnatter på kinesiske fabrikker og spiser sammen med fabriksarbejderne for at få rejsebudgettet til at række længere. At Nannestad samtidig fik et godt indblik i sine leverandører og Kina generelt er en anden sag."

VORES LAMPER ER SÅ BILLIGE OG KOMPLICEREDE, AT EVENTUELLE KOPISTER IKKE VIL KUNNE GØRE DET BILLIGERE.

Jacob Nannestad, Vita Living ApS

Hårde forhandlinger
Trods sin sympati for den unge dansker var Sun Wei en benhård forhandler, da det kom til at underskrive en aftale.

"Kinesere forhandler ikke "logisk" fra A til B som i Danmark. Du skal gætte dig til, hvad der er det springende punkt," fortæller Cao, der fungerede som mellemmand under forhandlingerne.

Til sidst indvilligede Sun Wei i at lægge en så stor førstegangsordre, at Vita Living kunne begynde sin produktion i begyndelsen af 2010. Til gengæld har Si Trust fået eneforhandling i hele Kina. I første omgang sælges lamperne i 10 butikker i Beijing, men planen er at udvide til andre byer. Hele 12 ansatte hos Si Trust arbejder udelukkende med salg af Vita Livings produkter.

Nannestad er glad for, at han satsede på Kina fra starten. Vita Living har allerede fået en omsætning på nogle millioner kroner, hvoraf Kina står for halvdelen af salget.

Foto: Læse beskrivelse herunder
På kun halvandet år har det lille igangsætterfirma, Vita Living, etableret både produktion og salg i Kina. Salget i Kina finansierer nu firmaets ekspansion i Europa.
Foto: Vita Living

Tjener penge i Kina
"Da vi har tjent penge i Kina fra begyndelsen, kan vi nu finansiere vores ekspansion i Europa uden at låne penge i banken," siger Jacob Nannestad.

Målet er at omsætte for 25 millioner kroner om tre år, og Kina vil stadig være et vigtigt marked. Derfor har Vita Living ansat en kinesisk medarbejder, som varetager kommunikationen til Si Trust.

Generalkonsulatet i Shanghai fremhæver, at Nannestad har været ydmyg over for opgaven. Vita Living har investeret både tid og penge i at finde de rigtige samarbejdspartnere, og det er en nødvendighed.

"I Kina er du nødt til at investere i at opbygge forretningsmæssige venskaber," slutter Cao.


Portræt

Profiltegning

Profiltegninger

Ambassadører for vækst

Hvad enten det gælder mode, mad eller miljø er deres fornemme mål at brande danske virksomheder internationalt. Men hvem er de 90 ambassadører, som Danmark har valgt som øverste repræsentanter? Og hvordan ser eksportmulighederne ud i netop deres land? Dette er det andet portræt i serien om de danske vækstambassadører.


Det værste, man kan gøre, er at undervurdere vietnameserne

Af Poul Kjar

Foto: Læse beskrivelse herunder
John Nielsen møder Vietnams præsident Nguyen Mihn Triet.
Foto: Den Danske Ambassade i Hanoi

40-års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Vietnam blev i februar markeret i den vietnamesiske premierministers embedsbolig i Hanoi. Den danske ambassadør, John Nielsen, der er på højde med en vietnamesisk byggekran, blev modtaget af værten, Nguyen Tan Dung, og placeret i en lav stol i et rum med samme dimensioner som en dansk håndboldhal. Og her sad de så, den store dansker og den lille vietnameser, og talte i 35 minutter hen over en kop vietnamesisk te.

"Stemningen var uformel, og han var mere afslappet, end jeg var," siger John Nielsen, der ellers udstråler en ro, som havde han brugt det meste af livet på at meditere i en buddhistisk pagode.

Det har han dog ikke. Han er nyudnævnt dansk ambassadør i Hanoi. Posten er hans første i Asien. John Nielsen har mange års erfaring med udviklingsbistand. Han er nu i gang med at udfase bistanden, men bruger endnu mere af sin tid på at styrke de handelsmæssige bånd til Vietnam. Den nyudnævnte ambassadør har syv gennemførte marathonløb på motions-cv'et, og hvis ikke han får løbet i hverdagen, kan han godt blive pirrelig.

Foto: Læs beskrivelse herunder
Over 3.000 kalkstensbjerge i særegne udforminger skyder sig op over den rolige havoverflade i Ha Long Bugten i det Nordlige Vietnam – et yndet turistmål, som John Nielsen naturligvis også har besøgt.
Foto: Privatfoto

Foto: Læs beskrivelse herunder
Morgenmøde på ambassaden i Hanoi.
Foto: Jutland Press

BLÅ BOG: JOHN NIELSEN, AMBASSADØR I HANOI, 53 ÅR.


Vietnamesisk for begyndere
Om indholdet af samtalen med premierminister Nguyen Tan Dung siger den danske ambassadør:

"Han understregede det gode forhold til det danske kongehus, og han så frem til at styrke det kommercielle samarbejde. Og så takkede han for samarbejdet med at reducere landets fattigdom. Han fremhævede den ledende rolle, Danmark har spillet ikke mindst inden for klimaområdet."

Danmark etablerede diplomatiske relationer til det kommunistiske Nordvietnam allerede i 1971 inden afslutningen af Vietnam-krigen. Den tidlige danske anerkendelse og 20 års generøs dansk udviklingsbistand er blevet værdsat af landets politiske ledelse og er kommet danske virksomheder til gode.

"Vi bruger den opbyggede kapital til danske virksomheders fordel. Vi kan tage forretningssager op med ministre på højt niveau, og det er noget, som andre lande misunder os," siger John Nielsen.

Af danske virksomheder er der i dag ikke mindre end 125 til stede i det sydøstasiatiske land. Mange af de store er der, Mærsk, Carlsberg, F.L. Schmidt, Arla med flere. Der er imidlertid en klar overvægt af små og mellemstore virksomheder.

Han understreger, at business to business-programmet, et program, der støtter langsigtet samarbejde mellem danske virksomheder og virksomheder i Danidas programsamarbejdslande) har været med til at fremme en lang række små og mellemstore virksomheders etablering i Vietnam, og dermed er med til at skabe en god overgang fra bistand til business.

"Vietnam er interessant som outsourcing for danske virksomheder, fordi arbejdslønningerne ligger på en tredjedel af de kinesiske. Men det interne marked er også interessant med en voksende og købestærk middelklasse, der efterspørger vestlige forbrugsvarer," siger John Nielsen, og tilføjer, at ambassaden hver uge modtager henvendelser fra nye danske virksomheder interesseret i at lave forretning i Vietnam. Ikke mindst Ho Chi Minh området oplever en enorm økonomisk udvikling. Ambassaden vil derfor øge tilstedeværelsen og rådgivningen til de danske virksomheder dernede i de kommende år.

Vietnam har siden indførelsen af Doi-moi, fornyelsespolitikken, i 1986 været – og er stadig – blandt verdens hurtigst voksende økonomier. Med vækstrater på 6-8 procent er økonomien mere end fordoblet, og antallet af fattige mere end halveret.

VI KAN TAGE FORRETNINGSSAGER OP MED MINISTRE PÅ HØJT NIVEAU, OG DET ER NOGET, SOM ANDRE LANDE MISUNDER OS

John Nielsen,
dansk ambassadør i Vietnam

Forventet dansk eksport til Vietnam (mill. kr.)

Søjlediagram: Forventet dansk eksport til Vietnam (mill. kr.)

Ting tager tid
John Nielsens daglige udfordring er at holde sig ajour med, hvad der sker i landet, som er styret af kommunistpartiet, der kommunikerer til befolkningen via partipressen.

"Jeg kan ikke bare slå op i morgenaviserne og få et overblik. Man skal hele tiden tale med folk i partiet og ministerierne, med kollegaer i diplomatiet, erhvervsfolk, NGO'er, forskere etc. for at finde ud af, hvad der sker."

Det vietnamesiske styres særegne karakter gør, at danske virksomheder virkelig har brug for hjælp og rådgivning af ambassaden, når de skal ind på markedet.

"Nye danske virksomheder på det vietnamesiske marked skal være opmærksomme på, at tingene tager tid. Der skal skabes konsensus om beslutningerne i administrationen. Men når først beslutningen er taget, og man har fået et "ja", så er der stort ejerskab til tingene, og så går det stærkt. Men ventetiden kan virkelig sætte ens tålmodighed på prøve," siger John Nielsen.

Han bruger løbeturene rundt om søerne i Hanoi til at få irritationen ud af kroppen og balance i hverdagen, som – naturligt nok – er temmelig fyldt med arbejde. Han indrømmer blankt, at han langt fra holder en 37 timers arbejdsuge, men det ser han ikke som noget problem. Arbejdet er spændende og varieret, og som (ny) ambassadør med masser af repræsentative forpligtelser er der ikke nogen klar skillelinje mellem arbejde og fritid. At han så indimellem trænger til at slippe ud af Hanoi med dens tre millioner larmende motorcykler, er en anden sag.

MARKEDSPERSPEKTIVER


Foto: Læs beskrivelse herunder
Løbeturene rundt om søerne i Hanoi, her Westlake, bruges til at få balance i hverdagen.
Foto: Jutland Press

Makroøkonomisk ballade
På det seneste har Vietnam mistet sin position som højdespringer på listen over de mest interessante vækstøkonomier. Inflationen i landet er høj, og premierminister Nguyen Tan Dung har netop meddelt, at regeringen vil lette foden fra vækstpedalen og nedbringe det offentlige underskud.

"Den vietnamesiske økonomis store hovedpine er de ineffektive statsejede virksomheder, som nyder godt af subsidier og særrettigheder. Siden indførslen af Doi-Moi politikken har Vietnam gennemført flere bølger af privatiseringer af offentlige virksomheder. Men privatiseringsprocessen kører for tiden i tomgang," siger John Nielsen.

Han ser det dog som et positivt tegn, at Kommunistpartiet har erkendt problemerne og er i gang med at tage de nødvendige skridt for at stabilisere økonomien. Spørgsmålet er så, om det er nok.

Men det kan John Nielsen høfligt spørge ind til på vietnamesisk. Under jubilæumssamtalen lovede premierministeren nemlig, at han ville lytte til den danske ambassadørs sproglige fremskridt, næste gang de mødtes. Om den travle minister holder sit løfte og husker at lytte, er måske tvivlsomt, men på den anden side som John Nielsen med historiske undertoner fastslår:

"Det værste, man kan gøre, er at undervurdere vietnameserne."

Nordjysk ildsjæl skal styrke lokal eksport

Tekst og foto: Anne Klejsgård Hansen

Foto: Lars Juhl Hansen
Det er de nordjyske virksomheder, der tager størstedelen af Lars Juhl Hansens tid, men kontakten til de danske ambassader og handelskontorer ude i verden fylder også en del i hans tætpakkede kalender.

"Hvis du er i tvivl om, hvordan du booster eksporten i din virksomhed, så skal du ringe til Lars."

Lars Juhl Hansen, der netop er tiltrådt som internationaliseringsrådgiver i Væksthus Nordjylland, tøver ikke mange sekunder, før han formulerer succeskriteriet for sit nye job. Han har som ledende medarbejder i en række større og mindre virksomheder beskæftiget sig med eksport og internationalisering i mere end 20 år og har derfor stor erfaring med de barrierer, virksomheder typisk støder ind i, når det trygge hjemmemarked ikke længere er stort nok.

"Der er mange gode rådgivningstilbud, men det kan ofte være svært at gennemskue, hvilke tilbud der passer til netop din virksomhed. Derfor er der en risiko for, at virksomhederne tøver med at benytte de mange muligheder og derfor begår nogle unødvendige fejl. Eller at de simpelthen kommer forkert ind i systemet og derfor ender med at bruge en masse ressourcer på den forkerte rådgivning," forklarer Lars Juhl Hansen og uddyber:

"Men med en lokal internationaliseringsrådgiver får virksomhederne direkte og lokal adgang til blandt andet eksportrådgivningen, og det er en stor fordel. På den måde kan de nøjes med at henvende sig ét sted."

Vigtige synergier
Lars Juhl Hansen vil som lokal internationaliseringsrådgiver være en vigtig brik i det strategiske samarbejde mellem Eksportrådet, Væksthus Nordjylland og Vækstforum Nordjylland, der skal sikre de optimale rammer for vækst og internationalisering af de lokale virksomheder.

"Jeg har allerede et godt kendskab til virksomhederne i området, men nu får jeg mulighed for at følge udviklingen helt tæt på," siger Lars Juhl Hansen.

Han peger på, at det tætte kendskab til de enkelte virksomheder og deres produkter vil gøre det muligt at skræddersy eksportrådgivningen.

"Vores rådgivning skal i høj grad fokusere på kunderne frem for produktet. Vi skal ikke bare tilbyde et enkelt produkt – for eksempel en markedsanalyse. Vi skal derimod tilbyde hele, individuelle forløb, så indsatsen ikke strander på halvvejen. Det er vigtigt, at vi hele tiden skaber værdi for kunderne," siger Lars Juhl Hansen.

EKSPORTRÅDETS SAMARBEJDE MED VÆKSTHUSENE


Reklame: Jyske Bank

Design

Og der blev lys …

Af Charlotte Dahlsgaard

Foto: Læs beskrivelse herunder
Tom Rossaus skulpturelle lamper er produceret i birkelaminat.
Foto: Tom Rossau

Salone Internazionale del Mobile! Navnet vækker respekt i enhver designvirksomhed med internationale ambitioner. Messen afholdes hvert år i Milano, har over 330.000 besøgende og giver mulighed for at møde møbelbranchens fremmeste importører, arkitekter, detailhandlere og indkøbere. Det trækker tusinder af designvirksomheder til Norditalien hvert eneste forår.

Igen i år deltager Danmark med en fællesstand, der koordineres af generalkonsulatet i Milano. På 140 kvadratmeter vil danske møbler fra Globe Zero4, Lange Production, Mater, Montana Møbler samt PP Møbler blive præsenteret i lyse omgivelser, der får de danske møbler til at træde frem og tale for sig selv.

"Budskabet er at vise, at vi i Danmark har en lang tradition for design, både inden for møbler og belysning. Men vi skal også have fortalt historien om den nye generation af innovative og anerkendte designere, der arbejder med at videreudvikle den stolte tradition efter danske designikoner som for eksempel Arne Jakobsen," siger generalkonsul i Milano Steen Thorsted, der sammen med handelsrådgiver Birgitte Woersaa koordinerer den danske fællesstand.

Som noget nyt vil der i år også være en dansk lysstand på den del af messen, der hedder Euroluce. På 45 kvadratmeter vil de tre lampeproducenter: Bell Xpress, Refer+Staer og Tom Rossau give smagsprøver på deres innovative lysdesign. Her vil man blandt andet kunne opleve det varme lys fra Tom Rossaus skulpturelle lamper og få en luftig og futuristisk lysoplevelse ved at studere Refer+Staers fiberlampe.

Fællesstandene kan være et skridt på vejen til at få sin egen stand på messen. Det er tidligere lykkes for virksomheder som Normann Copenhagen, Carl Hansen & Søn og Erik Jørgensen at få en eftertragtet egenstand efter først at have deltaget på fællesstanden. Messen, der foregår fra 12.-17. april – samtidig med Milano Design Week, vil som sædvanligt brede sine grene ud i Milanos gader og stræder med forskellige farverige events.

Klik dig til nyt om verdens markeder

Af Charlotte Dahlsgaard

Hvilke sektorer boomer i Indien? Hvor er væksten i Mellemøsten? Er dansk design stadig hot i Canada? Alt dette og mere til finder du svar på ved at klikke dig ind på Eksportrådets nye hjemmeside: markedsinformation.um.dk.

Hjemmesiden samler alle Eksportrådets publikationer: rapporter, analyser, magasiner med videre ét sted, så det er nemt at søge information om præcis det emne, der interesserer dig. Eksempelvis vil det være muligt at søge på sektorer på tværs af lande og at få en overskuelig oversigt over de markedsrapporter, som Eksportrådet hele tiden udarbejder og opdaterer. På siden kan du også downloade det magasin, du har i hånden lige nu, samt få adgang til analyser om den globale økonomiske udvikling, alt sammen ganske gratis.

Siden går i luften i begyndelsen af april 2011, og kræver, at du har et login. Det får du ved at oprette dig som bruger direkte på siden.

DET FINDER DU PÅ MARKEDSINFORMATION.UM.DK


Reklame: DPC

Til top
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/11002/index.htm