Vækst og Beskæftigelse 2011-2015

Strategisk Ramme for Prioritetsområdet

Publikationen beskriver Danidas nye strategiske ramme for Vækst og Beskæftigelse i perioden 2011-2015.

Hovedbudskabet i den nye strategi er, at bekæmpelsen af fattigdom kun kan ske ved en solid og vedholdende økonomisk vækst i den private sektor.

Danmark vil fremme seks indsatsområder, som inkluderer 1) øget frihandel, markedsadgang for udviklingslandene og bedre integration i den globale økonomi, 2) etablering af rammerne for en markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse, 3) fremme af udviklingslandenes adgang til ny teknologi og innovation, 4) arbejde med alle led i værdikæden fra produktion til forarbejdning, 5) styrkelse af skattesystemer, så udviklingslandene på sigt bliver i stand til selv at finansiere udvikling samt 6) bidrage til sikkerhedsnet, der giver de fattigste mulighed for at forbedre egne vilkår.

Endvidere beskriver publikationen, hvordan dansk erhvervsliv kan inddrages som partner i udviklingsindsatsen gennem bl.a. en fornyelse af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) samt en modernisering af erhvervsinstrumenterne.


Indholdsfortegnelse:


1 Indledning
2 Indsatsområderne
3 Erhvervslivets bidrag til vækst og beskæftigelse
4 Årlig køreplan


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Vækst og Beskæftigelse 2011-2015".
Version nr. 1.0 af 22-03-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

Til top
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm