Kolofon

Titel:
Vækst og Beskæftigelse 2011-2015

Undertitel:
Strategisk Ramme for Prioritetsområdet

Resume:
Publikationen beskriver Danidas nye strategiske ramme for Vækst og Beskæftigelse i perioden 2011-2015.

Hovedbudskabet i den nye strategi er, at bekæmpelsen af fattigdom kun kan ske ved en solid og vedholdende økonomisk vækst i den private sektor.

Danmark vil fremme seks indsatsområder, som inkluderer 1) øget frihandel, markedsadgang for udviklingslandene og bedre integration i den globale økonomi, 2) etablering af rammerne for en markedsbaseret vækst med fokus på beskæftigelse, 3) fremme af udviklingslandenes adgang til ny teknologi og innovation, 4) arbejde med alle led i værdikæden fra produktion til forarbejdning, 5) styrkelse af skattesystemer, så udviklingslandene på sigt bliver i stand til selv at finansiere udvikling samt 6) bidrage til sikkerhedsnet, der giver de fattigste mulighed for at forbedre egne vilkår.

Endvidere beskriver publikationen, hvordan dansk erhvervsliv kan inddrages som partner i udviklingsindsatsen gennem bl.a. en fornyelse af Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) samt en modernisering af erhvervsinstrumenterne.

Udgiver:
Udenrigsministeriet

Ansvarlig institution:
Udenrigsministeriet

Forfatter:
Udenrigsministeriet

Andre bidragydere:
Ernst Tobisch, Jørgen Schytte, Mikkel Østergaard, Klaus Holsting (Fotos), Rosendahls Schultz-Grafisk(Elektronisk udgave)

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

ISBN nr:
978-87-7087-488-5

Digital ISBN nr:
978-87-7087-489-2

Version:
1.0

Versionsdato:
22-03-2011

Publiceringsstandard nr.:
2.0

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js

Udgiverkategori:
statslig

Copyright:
Udenrigsministeriet

Noter og andre oplysninger:
Teksten kan citeres frit
Denne side er kolofonen til publikationen "Vækst og Beskæftigelse 2011-2015".
Version nr. 1.0 af 22-03-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk
| Til top | Print