4 Årlig køreplan

I forbindelse med finanslovsforberedelsen og den årlige prioritetsplan på det udviklingspolitiske område, udarbejdes en årlig køreplan, som sammenfatter mange af de nye aktiviteter og indsatser, der sættes i værk det respektive år for at omsætte strategi til handling. Køreplanen har desuden til formål at sikre klare og operationelle retningslinjer for Danmarks arbejde med politikudvikling, programmer, instrumenter og begivenheder til fremme af vækst og beskæftigelse i udviklingslande.
Denne side er kapitel 4 af 4 til publikationen "Vækst og Beskæftigelse 2011-2015".
Version nr. 1.0 af 22-03-2011
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10986/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk