Danmark - Sydafrika

Partnerskab for fremtiden

Sydafrika spiller en helt særlig rolle i Afrika som kontinentets politiske og økonomiske sværvægter. Sydafrika er derfor også en vigtig partner for Danmark i globaliseringen.

Det seneste årti har Sydafrika oplevet hastig forandring. Sydafrika er en af de mest spændende vækstøkonomier, der trods den sydafrikanske økonomis fortsat begrænsede størrelse, har særdeles gode vækstudsigter og en stor og i stigende grad købedygtig befolkning. Sydafrika er desuden præget af markedsvenlige politikker og politisk stabilitet, der sikrer et attraktivt investerings- og handelsklima. Sydafrika er på mange måder en god indgang til Afrika.

Danmark skal i fremtiden være en aktiv partner og konstruktiv aktør i Sydafrikas vækst og landets stigende politiske indflydelse på det afrikanske kontinent og i syd/syd samarbejdet. Målet er dobbelt: Vi skal være bedre i stand til at opfange de mange spændende nye politiske og økonomiske muligheder, som et samarbejde med Sydafrika byder på.


Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:


Danmarks nye partnerskab med Sydafrika
Sydafrika i forandring og vækst – men fortsat udfordringer
Sydafrikas udenrigspolitik – styrket politisk dialog
Kommercielt samarbejde og investeringer – nye muligheder
Miljø-, energi- og klimaudfordringer
Bistandssamarbejde med regionalt og erhvervsmæssigt fokus
Videnskab, kultur, forskning og borgerservice


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Danmark - Sydafrika".
Version nr. 1.0 af 14-06-2010
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10453/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk