Danidas årsberetning 2009

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009

Danidas Årsberetning 2009 fokuserer på resultaterne i udviklingssamarbejdet og søger at besvare spørgsmålet: Hvordan har Danmarks udviklingssamarbejde i 2009 bidraget til fattigdomsbekæmpelse og opnåelse af FN’s 2015 Mål?

Konkrete målbare resultater af dansk udviklingssamarbejde er der mange af: I Bangladesh har 600.000 mennesker fået adgang til rent drikkevand, I Ghana kan 8.769 mikro-, små og mellemstore virksomheder nu låne penge til at investere, og i Afghanistan er 838 skoler bygget eller genåbnet. Læs flere eksempler her i årsberetningen.

Det er vigtigt at skelne mellem bistandens umiddelbare resultater og dens langsigtede effekter. Det er relativt nemt at dokumentere konkrete resultater i form af boring af 100 brønde eller bygning af 200 klasselokaler. Men brønde eller klasselokaler er ikke mål i sig selv. Målet er at sikre befolkningen rent drikkevand og ordentlige rammer for uddannelse. Og endnu mere overordnet at bidrage til forbedret sundhedstilstand og styrket uddannelse i samfundene.

Effekterne af udviklingsbistanden afhænger af en række – ofte udefra kommende – effekter, der kan hæmme eller fremme udvikling. Et eksempel er den økonomiske og finansielle krise, som for alvor fik negative konsekvenser for en række udviklingslande i 2009. Mange fattige lande, der har begrænsede ressourcer at stå imod med, blev hårdt ramt. Et andet eksempel, der var øverst på dagsordenen på FNs klimatopmøde COP15 i København i december er, at den globale opvarmning især truer udviklingen i Afrika og Asien.

Den elektroniske udgave af årsberetningen, som kan hentes på www.danida.dk, indeholder mere viden, en række korte film om dansk bistand i praksis og musik med sangerinden Nakaaya Sumari, som med nummeret Mr. Politician kom på hitlisterne over hele Østafrika.Billede af publikationens forside

Indholdsfortegnelse:

Forord
Bistandskronen 2009, mio. kr.*
Danmarks bilaterale bistand 2009 fordelt på lande, mio. kr.
Målbare resultater
Årsberetning 2009 – fokus på resultater i udviklingssamarbejdet
FN’s 2015 mål
Privatsektordrevet vækst og beskæftigelse
Demokrati, menneskerettigheder, fred og stabilitet
Danmarks samarbejdslande
Danmarks udviklingssamarbejde i tal
Styrelsen
Forskningsudvalget
Udvalget for blandede kreditter
Rådet
Oplysningsudvalget
Ordforklaring til forskellige typer bistand
Forkortelser
Året der gik


Kolofonen


Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Danmark

Tlf: 33920000
Fax: 32540533
E-mail: um@um.dk


Denne side er forsiden til publikationen "Danidas årsberetning 2009".
Version nr. 1.0 af 14-04-2010
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10361/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk