Styrelsen

Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde (eller blot Styrelsen) rådgiver udviklingsministeren om det danske udviklingssamarbejde. Styrelsen drøfter forslag til bilaterale og multilaterale programmer og oplæg til Danidas strategier og handlingsplaner. Styrelsens ni medlemmer og ene observatør udpeges af udviklingsministeren for tre år. Styrelsen mødes 10 gange årligt. Gennem videokonference har Styrelsen under møderne dialog med de danske repræsentationer i lande, hvor projekter og programmer gennemføres.

Klaus Bustrup (formand)

Kim Carstensen (næstformand)
Leder af WWF’s globale klimaprogram
WWF Verdensnaturfonden

Marie-Louise Knuppert
LO-sekretær,
Landsorganisationen i Danmark

Henrik Secher Marcussen
Professor, Roskilde Universitet
Institut for Samfund og Globalisering Internationale Udviklingsstudier

Anders Ladekarl
Generalsekretær,
Dansk Røde Kors

Lars B. Goldschmidt
Direktør,
Dansk Industri

Michael Stevns
Direktør,
Landbrug & Fødevarer

Marie Visti Hansen
Chefkonsulent,
Dansk Erhverv

Anne Mette Kjær
Lektor, ph.d.,
Aarhus Universitet Institut for Statskundskab

Suppleanter

For Kim Carstensen:
Frans Mikael Jansen
Generalsekretær,
Mellemfolkeligt Samvirke

For Marie-Louise Knuppert:
Heidi Rønne Møller
Konsulent,
Landsorganisationen i Danmark

For Henrik Secher Marcussen:
Lisbeth Valentin Hansen,
Direktør,
DHI

For Anders Ladekarl:
Lisa Henry
Katastrofechef,
Folkekirkens Nødhjælp

For Lars B. Goldschmidt:
Marie Gad
Konsulent,
Dansk Industri

For Michael Stevns:
Jens Kvorning
Afdelingschef,
Håndværksrådet

For Marie Visti Hansen:
Vagn Bertelsen
Generalsekretær,
IBIS

For Anne Mette Kjær:
Henrik Hansen
Professor,
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Observatør

Michael W. Hansen
Lektor,ph.d.,
Copenhagen Business School
Denne side er kapitel 10 af 17 til publikationen "Danidas årsberetning 2009".
Version nr. 1.0 af 14-04-2010
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/10361/index.htm

 

 
 
 
  Udenrigsministeriet © | www.um.dk