MELLEMØSTEN

TRO; HÅB OG ... DIALOG

Fotografi
Dialog på roadshow. Next Stop Danmark har gennemført dialogmøder mellem danske og muslimske unge herhjemme, og til sommer starter Next Stop Mellemøsten. Foto: Jan Kjær/MS

Behovet for dialog mellem kulturer, religioner og tankesæt er næppe faldet ned fra himlen – eller fra Viby Jylland for den sags skyld. Men antallet af dialog-projekter er større end nogensinde før. udvikling giver her et udpluk af de næste måneders dialogtiltag.

Af Øivind Holtermann

Interkulturelle projekter er i stor stil på vej til sommerens Danmark, og to bidrag kommer fra institutionen Center for Kultur og Udvikling (CKU).

CKU er en statsinstitution, som varetager kultursamarbejdet mellem Danmark og udviklingslandene i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika samt Mellemøsten. Det er eksempelvis CKU, der stod bag kulturfestivalerne Images of the World og Images of Asia.

Lørdag den 12. august lanceres halvanden måneds festival under navnet Images of the Middle East. CKU melder, udover et stort program med kunst og kultur, at hele syv konferencer er på vej.

Dialog og oplysning vil med andre ord stå stærkt i årets festivalprogram. Temaet – ’Iden-titet under forandring’ – borger nærmest på forhånd for en høj grad af aktualitet.

Med penge fra Det Arabiske Initiativ støtter Udenrigsministeriet også et andet CKU-projekt, nemlig ISLAM-EXPO.

Projektleder Michael Irving Jensen er i fuld gang med at lande de sidste kontrakter, derfor ligger programmet ikke helt fast. Men udstillingens start er foreløbig sat til begyndelsen af juni, og publikum vil få mulighed for nærstudier af et islam, der ikke er genstand for mediernes gængse opmærksomhed.

Next Stop Dialog
Tænketanken Mandag Morgen søsatte i forbindelse med tegningesagens eskalering sit bud på en forstærket dialog – Co-Existence of Civilizations.

Kompetente folk inden for forskning, erhvervsliv, medier, civilsamfund, kulturliv samt ungdomsorganisationer er i fuld gang med analyser af tegningesagens konsekvenser og anbefalinger til fremtidens interkulturelle udfordringer. Resultatet fremlægges i starten af juni på topmødet The Copenhagen Lab of Co-existence.

Tre andre aktører, som hidtil har bidraget massivt til flere store dialogevents herhjemme mellem unge af forskellig herkomst, vender dialogen 180 grader. Både Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og partnerskabet Mellemfolkeligt Samvirke/Krogerup Højskole sender i løbet af sommeren flere hold danskere til forskellige mellemøstlige destinationer.

Next Stop Mellemøsten står således på affyringsrampen og missionen bliver at lade dansk uvidenhed og fordomme om mellemøstlige forhold stå sin prøve.

Oldschool, men effektiv dialog
Dialogbølgen består selvfølgelig ikke kun af højtprofilerede konferencer og andet godt. Tag for eksempel Islamisk-Kristent Studiecenter.

Lokalerne på Sortedamsøens Nørrebroside har budt på interreligiøs dialog i snart ti år. Stedets målsætning er gensidig respekt, og blandt aktiviteterne er blandt andet en halv snes samtalegrupper, der består af 8-10 muslimer og kristne. Grupperne vælger hver især, hvilket emne den månedlige samtale skal bygge på. Centeret mærker næppe overraskende en stigende interesse for deres netværk og dialogtilbud. Onsdag den 19. april holder Islamisk-Kristent Studiecenter et introduktionsmøde.

Dialog via www
Internettet har selvsagt også masser af dialog at byde på. Blandt de dialogsites, som er gået i luften i anledning af tegningesagen, er for eksempel http://www.anotherdenmark.org, der har følgende bevæggrunde for valg af dialogmedie: – Konflikten er blevet optrappet af de mange nye mediers muligheder for at sprede angst og mistro. Vi ønsker at bruge de selv samme medier til at skabe større forståelse mellem Danmark og den muslimske verden.

Ordene er Nikolai Langs – en blandt flere privatpersoner bag initiativet.

Sitet tilbyder surfere en håndsrækning såfremt man ønsker at sende en ’dialoghilsen’ her fra Danmark til internetbrugere i eksempelvis Mellemøsten eller omvendt.

En anden netadresse, vennebillede.dk, tilbyder derimod en visualisering af dialoger: Snapshots af danskeres og etniske minoriteters fælles oplevelser i skolegårde, på rejser og for eksempel til fest, er hjemmesidens enkle, men også meget konkrete påmindelse om, at venskaber på tværs af religiøsitet og kultur faktisk allerede eksisterer – og trives.

Kendt fra primetime på DR
Endelig skal vi ikke glemme at nævne Michelle Hviids http://www.vigtigt.dk.

Hendes projekt er, at minimum 3.000 danskere og nydanskere lørdag den 22. april tager hjem og drikker eftermiddagste, spiser middag og nyder en dessert hos hinanden. Eventen, kendt fra blandt andet DR-TV, foregår samme dag i landets fire største byer, og dialogen mellem ’os og dem’ bydes således på både vådt og tørt.

Øivind Holtermann er journalistpraktikant i Udenrigsministeriets Kommunikationsenhed, oivhol@um.dk

KOMMENTAR FRA DUF: UNGDOMMEN BLIVER IKKE HJEMME

Af Jeppe Bruus, formand for DUF

Da jeg læste overskriften ”De unge må blive hjemme” i den seneste udgave af udvikling (02/2006, side 12) sad jeg tilbage med det indtryk, at vi i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i lyset af tegningekrisen var usikre og tilbageholdende med at bruge vores nye bevilling fra det arabiske initiativ.

Nu kan det måske undskyldes med, at bladet blev udgivet omkring 1. marts. Men jeg synes stadig, at det var ærgerligt, når nu virkeligheden er helt modsat. Vi bliver ikke hjemme. Ungdommen drager af sted mod Mellemøsten som aldrig før!

I DUF oplever vi en enorm interesse for at deltage i at forbedre dialogen mellem unge i Danmark og den arabiske verden. Derfor har vi allerede søsat en lang række af aktiviteter i dette år, der både herhjemme og i Mellemøsten gør det muligt for unge at mødes. Erfaringer fra vores første dialogmøde efter krisen, en dialogkonference med deltagelse af 25 arabere og af 25 danskere i forbindelse med den meget omtalte tvprædikant Amr Khaleds besøg til Danmark, var rigtig positive. Der er ingen tvivl om, at ungdommen bliver en vigtig del af løsningen af denne krise.

Derfor sendte vi i slutningen af marts en DUF-delegation af sted til Syrien og Libanon, der besøgte en lang række ungdomsorganisationer, officielle repræsentanter, religiøse overhoveder mv. Vi arrangerer ikke mindre end tre dialogseminarer for vores medlemsorganisationer, heraf to i den arabiske verden og et i Danmark.

Og endelig foretager en række af vores medlemsorganisationer bilaterale besøgsrejser, som er med til at kickstarte en række partnerskabsprojekter mellem danske og arabiske ungdomsorganisationer.

Alt sammen initiativer, som vil være med til at forstærke det arbejde, som DUF i de senere år har lavet for at styrke dialogen mellem unge i den arabiske verden og i Danmark. Et arbejde, der er helt på linie med retningslinierne for det arabiske initiativ. Før krisen var formålet primært at sætte demokrati på dagsordenen i de arabiske lande, styrke civilsamfundet og skabe et fundament for unges mulighed for at organisere sig, og samtidig med at styrke den interkulturelle forståelse blandt unge i Danmark. Et arbejde som nu kommer til at have mere fokus på dialog, men som stadig følger samme målsætning som før, om end i en lidt anden indpakning.

Derfor synes jeg, at overskriften fra det seneste nummer af udvikling var misvisende. De unge bliver ikke hjemme – tværtimod.
Denne side er kapitel 3 af 7 til publikationen "Udvikling 3/2006".
Version nr. 1 af 07-04-2006
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/6442/index.htm

 

 
 
 
  © | www.um.dk