Gå til indhold

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015

Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018

Resumé

I 2015 udgør udviklingsbistanden 16.893 mio. kr. svarende til en bistandsprocent på 0,83 pct. af BNI. Nominelt stiger bistanden med 620 mio. kr. i 2015 sammenlignet med 2014.

Prioriteterne for 2015 er målrettet følgende tre områder:

  1. Bekæmpe fattigdom med bæredygtig vækst og anstændige jobs
  2. Hjælpe folk i nød og fremme FN’s 2015-mål: kvinder uddannelse og sundhed
  3. Oplyse, inddrage og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet

Publikationen indeholder tabeller over prioriteringen af midlerne i 2015, over opdelingen af udviklingsbistanden på en fattigdomsorienteret og en global ramme samt oversigtstabeller for udviklingsbistanden på finansloven 2015.

Publikationen ’Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 – Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018’ kan downloades nedenfor.

Indhold

En ansvarlig og aktiv udviklingspolitik

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015

Bekæmpe fattigdom med bæredygtig vækst og anstændige jobs – bringe flere danske kompetencer bedre i spil

Sætte handling bag solidariteten – hjælpe folk i nød og fremme FN’s 2015-mål: kvinder, uddannelse og sundhed

Oplyse, inddrage og engagere danskerne i udviklingssamarbejdet

Tabeller

Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2,
DK-1448 København K
Telefon: +45 33 92 00 00
Telefax: +45 35 44 62 01
um@um.dk
www.um.dk

Top

Denne side er forsiden til publikationen "Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2015 – Plan til udgiftsrammer for udviklingssamarbejdet 2015-2018".
Version nr. 1.0 af 26-08-2014
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/um/14_regeringens_udviklingspolitiske_prioriteter_2015/index.html