Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer

2009-2012

Billede af publikationens forside

Hele publikationen HTML [102 kB]
Hele publikationen i PDF-format [560 kB]

Indholdsfortegnelse

Liste over initialer og forkortelser anvendt i handlingsplanen
Indledning
Status for udvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer
Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde i 2012
Mål for Genressourceudvalgets arbejde frem til 2012
Handlingsplan 1: Struktur og organisering af Genressourceudvalgets sekretariat
Handlingsplan 2: Intelligente tilskud
Handlingsplan 3: Nødplan – for ophørsbesætninger og ved udbrud af epidemi
Handlingsplan 4: Karakterisering
Handlingsplan 5: Kortlægning, registrering og overvågning
Handlingsplan 6: Kommercielle danske husdyrracer
Handlingsplan 7: Information til interessenter
Handlingsplan 8: Styrkelse af avlsforeningerne
Handlingsplan 9: Det internationale arbejde med husdyrgenetiske ressourcer
Handlingsplan 10: Avlsplan pr. husdyrrace
Handlingsplan 11: Kommercialisering af produktion og afsætning
Handlingsplan 12: Genbank, herunder ornestation og udtag af vævs- og blodprøver
Handlingsplan 13: Samarbejde med private og offentlige museer og zoologiske haver, samt andre offentlige instanser
Handlingsplan 14: Genressourceudvalgets vedtægter og forretningsorden

Kolofon

Ved download af publikationen i HTML eller PDF, klik med højre museknap på linket og vælg "Gem destination somů". Vælg dernæst stedet på din computer, hvor du vil gemme filen.
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal du have en "PDF-læser" som f.eks. Adobe Reader eller Foxit Reader installeret på din computer. Disse programmer kan du hente gratis på producenternes hjemmeside.

Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 4526 3600
Fax: 4526 3610
E-mail: pdir@pdir.dk
Websted: http://www.pdir.fvm.dk

 

Til top | Næste

Denne side er forsiden til publikationen "Vision, mål og strategi for Genressourceudvalgets arbejde med husdyrgenetiske ressourcer".
Version nr. 1.0 af 13-10-2009
Publikationen kan findes på adressen http://www.netpublikationer.dk/FVM/978-87-7083-504-6/index.htm
© Plantedirektoratet 2009